Itello AB er nå sertifisert i henhold til ISO 27001 – Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet og risikostyring er avgjørende for hele forsikringsbransjen. I flere år har Itello AB derfor jobbet proaktivt med ledelsessystemer for informasjonssikkerhet og har løpende opprettholdt en høy standard. Nå har vi tatt steget fullt ut og sertifisert vårt informasjonssikkerhetssystem i henhold til standarden ISO 27001.

Itello AB har alltid satt informasjonssikkerhet høyt oppe på agendaen. For å møte våre kunders stadig mer omfattende krav, har vi besluttet å formalisere arbeidet med et styringssystem i henhold til ISO 27001. For Itello AB er informasjonssikkerhet mye mer enn IT-sikkerhet, vi har hatt en mer holistisk tilnærming og fokuserer på hvordan informasjon blir behandlet, spres og beholdes innen organisasjonens fire vegger. Vårt mål er at hele vår daglige drift skal dekkes av en gjennomgående risiko- og sikkerhetstenking.

Ledelsessystemet for informasjonssikkerhet har nå blitt eksternt gransket og sertifisert av det uavhengige sertifiseringsselskapet DNV GL i henhold til ISO / IEC 27001.

«Det er faktisk bare et femti-talls selskaper og organisasjoner i Sverige som har mottatt denne sertifiseringen. ISO-sertifisering er derfor et meget godt bevis på vår omverden at det finnes  kunnskap og struktur for å håndtere informasjonssikkerhetsaspektene i Itello «sier Per Agélii, adm.dir i Itello AB.

  • oktober 2, 2017