• se
  • en
  • no

Nordea Liv & Pension fornyer med hjelp av Itello AB

Nordea Liv & Pension Sverige befinner seg i en offensiv forretningsutviklingsfase innen bedriftsmarkedet med nytenkning innen flere områder. En viktig del av fornyelsen er Nordeas valg av Itellos bransjeledende produkt Inca for å modernisere deler av sin IT-støtte.

Nordea har brukt fakturerings- og innbetalingsfunksjonen i Inca siden 2007. Den nye flerårige avtalen med Itello gir Nordea Liv & Pension tilgang til all standardfunksjonalitet i Inca. Avtalen omfatter også Itellos tjenester for å støtte innføringen. Prosjektet kommer til å skje i etapper og har allerede begynt.

”Vi skal vokse sterkt innen bedriftsmarkedet og det kommer til å stille høye krav til vårt tilbud, vår digitalisering og effektive prosesser. Det er viktig for oss å ha et moderne, fleksibelt standardsystem på plass de kommende årene, hvilket vi får gjennom det utvidede samarbeidet med Itello” sier Johan Nystedt, administrerende direktør i Nordea Liv & Pension.

”Vi har en lang relasjon sammen. Nå får Itello et spennende oppdrag og en betydelig mer omfattende tillit noe som er en forutsetning for Nordea Liv & Pensions forretningsutvikling. Vi er overbeviste om at vi er rustet for å støtte Nordea Liv & Pensions ambisiøse satsinger som innovatør i bransjen.” sier Per Agélii, administrerende direktør i Itello AB.

Om Nordea Liv & Pension Sverige
Nordea Liv & Pension arbeider med trygghetsløsninger til foretak og privat personer. Vi tilbyr forsikringsløsninger som gir kunden økonomisk støtte ved arbeidsløshet, sykdom, ulykke og dødsfall samt spareprodukter som hjelper kunden i sin langsiktig sparing. På bedriftsmarkedet tilbyr vi dessuten tjenester innen forebyggende helsetjenester og rehabilitering. Nordea Liv & Pension i Sverige har drøyt 200 ansatte og nesten 600 000 kunder.

Kontakt. Andreas Wahlström, Markedssjef, Nordea Liv & Pension, +46 10-1563168

Om Itello AB
Et fintech-selskap siden 2003, som utvikler forretningssystemer og digitale løsninger for effektiv administrasjon av pensjoner, livsforsikring og sparing. Med vår brede bransjekunnskap og kompetanse innen systemutvikling bygger vi den nye generasjons forretningssystemer og digitale løsninger for pensjons- og livsforsikringsbransjen. 

Technology trends from Gartner IT Symposium
In our digital society, it’s crucial to find a balance between decision-making and management. Here we take a look at several hot trends in technology that Gartner Symposium expect to make a great impact in the years to come.
Betydelig forbedrede pensjonsprognoser for det svenske samfunnet vises nå live på minPension
I dag viser det svenske pensjonssenteret minPension betydelig forbedrede pensjonsprognoser for alle som snart skal pensjonere seg i alderen 54 til 67 år.
Per Brandt, ny CTO for Itello
Per Brandt er utnevnt til ny CTO for Itello og tiltrådte sin stilling 2. september 2019.
  • oktober 26, 2017