Sterk vekst for Itello AB 2016/2017

 

Insurtech-selskapet Itello AB – leverandøren av forretningssystem og digitale løsninger for alle i livs- og pensjonsforsikringsbransjen leverer en sterk omsetningsvekst i det siste virksomhetsåret. Veksten genereres fra bransjens stadig raskere utvikling og Itello ABs sentrale posisjon som muliggjør denne forandringen.

Omsetningen i virksomhetsåret 2016/2017 var 201,3 MSEK (169,3 MSEK), en økning på 19 prosent. Resultatet etter finansielle poster ble forbedret til 35,4 MSEK (26,2 MSEK), en økning på 35 prosent. Veksten skyldes økt aktivitet hos våre kunder for å møte de mange forandringene de står overfor. SPP er en av Itellos nyeste kunder og gjennomfører akkurat nå et stort transformasjonsarbeide noe som bidrar til økt omsetning.

”Det har vært et veldig hendelsesrikt år og vi kjenner tydelig at forandringstakten i bransjen har økt. Det sporer oss til å øke takten ytterligere fremover.” sier Per Agelii, administrerende direktør Itello AB.

Itello AB har også forlenget avtalen med kundene AMF og Movestic. Avtalene er flerårige og inkluderer lisensrettigheter for Itellos produkter og tjenester.

Itello ABs balanse er fremdeles svært sterk. Kassalikviditeten var på 152 (221) prosent og soliditet 31 (55) prosent.

Itello AB hadde pr 30 juni 144 (122) medarbeidere, en økning på 18 prosent.

Les mer om årets virksomhet i Itello AB i tall

Følg Itello på LinkedIn så går du ikke glipp av noen nyheter!

  • november 13, 2017