Monterro investerer i Itello AB

Itello som utvikler forretningssystem og digitale løsninger for livs- og pensjonsforsikringsbransjen tar inn Monterro som eiere sammen med grunnleggerne. 

Itello ble grunnlagt i 2003 med forretningsidéen å forsyne livs- og pensjonsforsikringsbransjen med en standardløsning. 15 år etter starten tilbyr Itello standardsystemet Inca og har flere av markedets ledende aktører som kunder. Grunnleggerne har en stund lett etter en langsiktig partner som kan hjelpe Itello å ta neste steg i utviklingen. Med Monterros operasjonelle og finansielle støtte kommer Itello til å øke satsningen på å videreutvikle Inca og hjelpe sine kunder å effektivisere gjennom økt automasjon.

Monterro har omfattende erfaring med å utvikle software foretak og kjenner Itello vel gjennom at en av gründerne har vært styremedlem i Itello i over 10 år. Gjennom partnerskapet blir Monterro ny hovedeier i Itello AB og kommer sammen med grunnleggerne og personalet fortsette å videreutvikle Itello AB. Samtlige av Itellos gründere fortsetter som eiere i foretaket.

” Itello AB er et foretak som vi har fulgt over lenger tid og som passer meget godt til vår investeringsfilosofi. Itello har en unik posisjon med sterk bedriftskultur og fornøyde kunder. Vi kommer nå til å øke investeringstakten i Inca og videreutvikle Itellos tilbud for å hjelpe kundene å effektivisere gjennom blant annet økt digitalisering. Utviklingen av Inca kommer også i fortsettelsen til å skje i nær dialog med Itellos kunder.», sier Peter Larsson, gründer Monterro.   

” Som grunnleggere har vi lett etter en partner som kan bære vår foretakskultur videre og som vil fortsette bygge et sterkt frittstående selskap, hvilket vi tror er best for våre kunder og medarbeidere. Monterro kjenner oss vel og har rette forutsetninger for å forstå kompleksiteten i våre lange forretningsrelasjoner. Vi kommer nå å fortsette å lede utviklingen av standardsystem og automatisering av livs- og pensjonsforsikringsmarkedet.», sier Hans von Knorring, styreformann og grunnlegger av Itello AB.

For mer informasjon:

Hans von Knorring, grunnlegger og styreformann Itello AB

Telefon: +46 70-325 22 05 Mail

Peter Larsson, grunnlegger og partner Monterro

Telefon: +46 8-20 05 56 Mail

  • mars 15, 2017