Itello tar neste steg i leveransemodellen av forretningssystemet Inca

Fra og med release 17.3 leverer Itello AB nye versjoner i en modell med mindre, men betydelig flere releaser gjennom året.

Leveransene skjer gjennom sk Program Increments (PI) etter rammeverket Scaled Agile Framework (SAFe). Gjennom å skape en verdistrøm der man fokuserer på riktig leveranser så raskt som mulig engasjerer Itello alle involverte for å produsere verdi i en sammenhengende kjede. Det er en win-win modell der hensikten er å gi kunden tidlig verdi slik at de får mulighet til å både teste og gi feedback på den nye funksjonaliteten i PI’en. Kunden får dessuten en betydelig jevnere belastning på sine test- og mottaksorganisasjoner. For Itellos del får utviklingsorganisasjonen økt delaktighet, produktivitet og levert kvalitet gjennom å få helhetssyn i mindre verdi- og tidsboksede leveranser med raskere feed-back.

Våre produkter for digitalisering BLI, EQS og PAF leveres allerede etter det som kalles «continuous delivery mode” der korte utviklingssykler leverer kundeverdi ofte.

  • juni 20, 2017