Itellos fondstorgløsning forenkler radikalt for forsikringsselskapene

Itello AB tilbyr nå en integrasjon til Nordic Fund Market. Det forenkler utførelsen av fondsordre, reduserer administrative risikoer og senker kostnadene.

Mange selskap i forsikringsbransjen har, til tross en automatisert fondsordrehåndtering ellers, et manuelt siste steg der fondsordrene gjennomføres mot fondsleverandørene via fax eller e-post. Det er administrativt tyngende, kostbart og innebærer både operativ som finansiell risiko.

En årsak til at digitaliseringen ikke har kommet lenger er at det kreves integrasjon med et stort antall fondsleverandører for å kunne tilby et godt tilbud av fond.  Dette gjør det kostbart og forvaltningsmessig tungt for både forsikringsselskap og fondsforvaltere å skape og vedlikeholde elektronisk fondshandel. 

En løsning på denne problematikken er i stedet la ordreinnleggingen gå via en fondshandelsplattform som har ansvaret for kommunikasjonen med de ulike fondsleverandørene på markedet. Nasdaq har en routingtjeneste, Nordic Fund Market (NFM), som tilbyr elektronisk handel med markedets fondsleverandører. Andre lignende fondshandelsplattformer er Mutual Funds Exchange (MFEX) og Global Fund Trading (GFT).

I releasen Inca 17.2, som ble sluppet i månedsskifte mai/juni, har vi bygget inn funksjoner for automatisert fondsordrehåndtering via eksterne fondshandelsplattformer. Som start innføres støtte for handel via Nordic Fund Market (NFM). Dette innebærer at våre kunder nå fullt ut kan automatisere sin fondshandel gjennom Inca. 

  • juni 28, 2017