Itello AB på Insurtech Stockholm

På årets største event for insurtech samlet ca 130 deltagere seg i Spårvagnshallarna i Stockholm onsdag 20 september i et arrangement i regi av Finansliv.

En av dagens første talere var Henrik Allert som får oppdraget å presentere vårt syn på forsikringsbransjens digitale behov i dag og i fremtiden.

Her kommer noen av hovedpunktene fra vår presentasjon.
Ifølge flere analysefirmaer har forsikringsselskapene generelt to retninger for fortsatt utvikling av sin forretning.

Rendyrket produsent
Å rendyrke produsentrollen- dvs. å tilby forsikringer og fordele risk så kostnadseffektivt som mulig. Gjennom lave premier, god risikobedømmelse og høy indre effektivitet. Drevet av automatisering og digitalisering vinner man forretning og når kritiske volumer for lønnsomhet og vekst.

Eie kunderelasjonen
Å eie kunderelasjonen er den andre retningen. En tettere kundeinteraksjon samt hele tiden være relevant for kunden skaper en kunderelasjon som gir forutsetninger for flere og lønnsomme forretninger for forsikringsselskapet.

Veien fremover for aktørene
Vi er overbeviste at forsikringsselskapene må jobbe med begge ovennevnte dimensjoner – i hvert fall for øyeblikket.

Kostnadspresset kommer til å fortsette, så forandringsarbeidet med å effektivisere internt må fortsette. Mange aktører har en stor teknisk gjeld der selskapenes IT-støtte ikke gir mulighet til den raske tilpasningen som kreves for å oppfylle nye regulatoriske krav og møte nye forretningsmuligheter uten store anstrengelser.

Vi ser tre tydelige drivkrefter
· Kunderelevans
· Transparens og effektivitet
· Disruptiv teknologi

Dessuten blir bransjen påvirket av et regelverkstsunami som krever et holistisk syn på de tre drivkreftene.

For forsikringsselskapene finnes det flere strategier for å kunne møte og evaluere ny teknologi og utfordrere. På et frokostmøte for Morning Insights hos Itello i mai 2017 presenterte analysefirmaet Celent 5 ulike samarbeidsformer.

Vi er overbeviste at det er på høy tid for aktørene å skape forutsetningene for å samarbeide med nye aktører som bygger på ny teknologi og forholde seg til helt nye aktører. Allerede i dag finnes det et par aktører som tilbyr forsikringer via smart kontrakter og blockchain teknologi. Vi ser dessuten eksempler på nye typer samarbeide nesten hver uke!

Følg Itello på LinkedIn så går du ikke glipp av noen nyheter.

  • september 21, 2017