Skandia velger Itello AB for å modernisere
sin IT-støtte

Skandia, et av Nordens ledende livsforsikringsselskaper, har valgt å fornye sin IT-støtte med moderne standardsystemer fra fintech-selskapet Itello AB.

Gjennom den flerårige avtalen med Itello AB får Skandia tilgang til standardfunksjonalitet gjennom Itello ABs ledende forretningssystem for forsikringsbransjen, Inca. Avtalen omfatter også Itellos tjenester for å støtte innføringen. Skandia vil gjennom sin beslutning erstatte eksisterende systemer for et utvalgt forretningsområde. Innføringsprosjektet har allerede begynt.

«Det er et nytt og spennende skritt for oss å begynne reisen mot å bruke standardsystemer for deler av vår kjernevirksomhet. Det er et viktig skritt for å forenkle foretakets interne prosesser og vår systemflora.» sier Anna-Carin Söderblom Agius, ansvarlig for Product & Operations i Skandia.

«Å få tilliten til å støtte Skandias modernisering av IT-støtten er naturligvis et viktig oppdrag for Itello. Vi er overbevist om at Skandias kompetanse vil styrke utviklingen av våre produkter ytterligere, sier Per Agélii, administrerende direktør i Itello AB.

Om Skandia
Skandia er et ledende livsforsikringsselskap i Sverige som har gitt mennesker økonomisk trygghet i 160 år gjennom en sterk tradisjon for produktutvikling og samfunnsengasjement. Skandia skaper et rikere liv for mennesker gjennom løsninger for pensjon, helse og sparing. Skandia har 2 millioner kunder, 2 500 ansatte og en forvaltet kapital på 600 milliarder svenske kroner.

Kontakt. Fredrik Törnblom, ansvarlig for Spareprodukter & Tilbudsutvikling, +46 8 788 1000.

Om Itello AB
Et fintech-selskap siden 2003, som utvikler forretningssystemer og digitale løsninger for effektiv administrasjon av pensjoner, livsforsikring og sparing. Med vår brede bransjekunnskap og kompetanse innen systemutvikling bygger vi den nye generasjons forretningssystemer og digitale løsninger for pensjons- og livsforsikringsbransjen. Framtiden blir hva vi gjør den til.

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • september 25, 2017