• se
  • en
  • no

Skandia velger Itello AB for å modernisere
sin IT-støtte

Skandia, et av Nordens ledende livsforsikringsselskaper, har valgt å fornye sin IT-støtte med moderne standardsystemer fra fintech-selskapet Itello AB.

Gjennom den flerårige avtalen med Itello AB får Skandia tilgang til standardfunksjonalitet gjennom Itello ABs ledende forretningssystem for forsikringsbransjen, Inca. Avtalen omfatter også Itellos tjenester for å støtte innføringen. Skandia vil gjennom sin beslutning erstatte eksisterende systemer for et utvalgt forretningsområde. Innføringsprosjektet har allerede begynt.

«Det er et nytt og spennende skritt for oss å begynne reisen mot å bruke standardsystemer for deler av vår kjernevirksomhet. Det er et viktig skritt for å forenkle foretakets interne prosesser og vår systemflora.» sier Anna-Carin Söderblom Agius, ansvarlig for Product & Operations i Skandia.

«Å få tilliten til å støtte Skandias modernisering av IT-støtten er naturligvis et viktig oppdrag for Itello. Vi er overbevist om at Skandias kompetanse vil styrke utviklingen av våre produkter ytterligere, sier Per Agélii, administrerende direktør i Itello AB.

Om Skandia
Skandia er et ledende livsforsikringsselskap i Sverige som har gitt mennesker økonomisk trygghet i 160 år gjennom en sterk tradisjon for produktutvikling og samfunnsengasjement. Skandia skaper et rikere liv for mennesker gjennom løsninger for pensjon, helse og sparing. Skandia har 2 millioner kunder, 2 500 ansatte og en forvaltet kapital på 600 milliarder svenske kroner.

Kontakt. Fredrik Törnblom, ansvarlig for Spareprodukter & Tilbudsutvikling, +46 8 788 1000.

Om Itello AB
Et fintech-selskap siden 2003, som utvikler forretningssystemer og digitale løsninger for effektiv administrasjon av pensjoner, livsforsikring og sparing. Med vår brede bransjekunnskap og kompetanse innen systemutvikling bygger vi den nye generasjons forretningssystemer og digitale løsninger for pensjons- og livsforsikringsbransjen. Framtiden blir hva vi gjør den til.

Technology trends from Gartner IT Symposium
In our digital society, it’s crucial to find a balance between decision-making and management. Here we take a look at several hot trends in technology that Gartner Symposium expect to make a great impact in the years to come.
Betydelig forbedrede pensjonsprognoser for det svenske samfunnet vises nå live på minPension
I dag viser det svenske pensjonssenteret minPension betydelig forbedrede pensjonsprognoser for alle som snart skal pensjonere seg i alderen 54 til 67 år.
Per Brandt, ny CTO for Itello
Per Brandt er utnevnt til ny CTO for Itello og tiltrådte sin stilling 2. september 2019.
  • september 25, 2017