Utfordringer og PAS-valg som sikrer fremtiden

Rådgivningselskapet Celent har nylig kommet med en rapport som beskriver PAS (Pensjonsadministrasjonsystem leverandørene) globalt, inndelt i regionale markeder. Typisk nok er EMEA (Europa, Midt Østen og Afrika) godt dekket med hele 38 leverandører i rapporten, flere enn Nord-Amerika og Asia til sammen!

Europa fortsatt flere ulike markeder
Blant PAS leverandørene i Europa skjer det konsolideringer og strategiendringer. Samtidig forsinkes prosessen av mange særnasjonale krav som gjør geografisk ekspansjon og utnyttelse av felles ressurser over landegrensene komplisert og kostbart uansett. Noe som fører til at Europa forblir delt opp i regioner og i praksis ikke fungerer som et marked.

Felles problemstillinger tvinger livselskapene til handling
Årsakene til at forsikringsselskapene bytter ut forsikringssystemene er kjente: for høye kostnader, manglende effektivitet og ikke minst krav til raskere produktutvikling og sterkere digital distribusjonsstøtte tvinger selskapene til handling. Et utdrag av rapporten beskriver på overordnet nivå det globale leverandørmarkedet og kundens prioriteringer.

Itello AB har sitt utspring i det nordiske markedet og har en sterk posisjon i sitt hjemmemarked med et bredt produktutvalg og automatiserte prosesser. Våre kunder har tatt et aktivt valg for å svare på problemstillingene når de skal optimalisere virksomheten sin.

«Itello is a leading vendor in its home market and Inca has proven to be a robust solution to meet Swedish insurers’ requirements. We think the next step for Itello is to consolidate and further expand its customer base in the Nordics and potentially in other European markets. We think with the investment done in Inca over the past few years, Itello will be able to meet this objective.» Celent EMEA Policy Administration Systems 2017

PAS leverandøren må svare på kundens utfordringer 
Itello AB blir med på en kundes reise helt fra starten og tar utfordringene på alvor ved å tilby en komplett og moderne funksjonspakke som kommer kundene til gode. Med et flernasjonalt system spesielt rettet mot det nordiske markedet tilbyr Itello sterk støtte med et bredt og konfigurerbart produktutvalg. Spesielt viktig er tanken om en plattform som kan støtte opp virksomheten uansett når farvannet fremover er ukjent. Celent trekker derfor frem ytterligere ekspansjon i Norden som et helt naturlig neste skritt for Itello AB.

Vil du vite mer om våre leveranser, ta gjerne kontakt med Olav Nordli for å se hvordan vi svarer på ditt selskaps antagelser om funksjons- og produktkrav i fremtiden.
 

Følg Itello AB på LinkedIn så går du ikke glipp av noen nyheter!

  • mars 16, 2018