Årets trofé 2017 – her er de nominerte

Gjennom prisen på Årets trofé frembringer Itello kundeprosjektene utført av våre kunder, hvor Inca skaper mer effektive administrative prosesser, senker kostnader og øker kvaliteten. I år har vi nominert projetk fra Folksam og SPP.

Stolt vinner av AMF of Years Trophy 2017

Gjennom prisen Årets trofé vil vi være oppmerksomme på menneskene i prosjektene og resultatene av deres evne til å utføre oppgavene. Prosjektene viser et bredt spekter av oppgaver og ferdigheter blant lagene hos våre kunder og våre ansatte, samt funksjonalitet i våre produkter. Hvilke merker årets nominere er motet til våre kunder å se og utføre utfordrende prosjekter.

Våren om vinteren har nominasjonskomiteen gjennomgått prosjektene vi har gjennomført med våre kunder i 2017. Stor eller liten spiller ingen rolle bare det legger til kundens verdi, noe som gjør at alle prosjekter kan velges. Kriteriene er at prosjektene har skapt en stor kundeverdi, har økonomiske positive effekter, samt er i produksjon eller gjennomført i 2017.

Vinneren vil bli presentert på årets sommer pub 31. mai 2018. Her er de nominerte prosjektene:

Folksam - Innovativ testautomatisering gir fremtidssikker kvalitet og sikkerhet

I en omverden med økte forventninger på raskere leveransesykler, transparens og kostnadspress øker behovet for effektivisering av tester.

Gjennom å automatisere utvalgte testprosesser har vi frigjort tid for kritiske virksomhetsressurser og økt kvaliteten gjennom høyere testdekning og muligheter for løpende repeterbare automatiske akseptansetester.

Nøklene til det fremgangsrike prosjektet er et nært samarbeid mellom kunder og Itello samt et felles arbeide med hyppige avstemninger og demoer for å sikre at løsningen stemmer overens med kravstillernes behov. Itello har sammen med kunden skapt en plattform som kunden kan fortsette å bruke selv for utvide sine egne tester i takt med ny funksjonalitet, flere forsikringsprodukter og økt bestand.

SPP - Mer effektiv fondshandel skaper helt nye muligheter

Stadig flere sparere velger indeksfond med svært lave priser samtidig som rentefond presses av de lave rentene. Dessuten krever nye anbud innen avtalepensjonsområdet gode entréfondsløsninger og muligheter til å omallokere mellom ulike beholdninger. Legg til at ulike digitale tjenester som gir muligheter til individuelle plasseringsprofiler og som krever automatisk fondsbytte.

Det er med andre ord et helt nytt sett med forutsetninger for fremtidens fondstorgsløsninger der automatisering er en forutsetning for å minske operative risker og en forutsetning for fortsatt digitalisering for å møte fremtiden som en vinner.

Gjennom å sette sammen et prosjektteam med veldig ulike personligheter og kompetanse skapte vi den gjennomføringskraften som er nødvendig for å slutte å gjøre som vi har gjort og begynne å gjøre ting på en annen måte. Resultatet er mer effektiv fondshandel og en plattform som skaper muligheter å utvikle nye tilbud som skaper kundeverdi.
Les mer om dynamiske porteføljer og automatisert handelslager i Inca 4.0

Les mer om Årets trofé
Årets trofé 2016


SPP vinner av Årets trofé 2017
SPP vinner av Årets trofé 2017 SPPs bytte av fondshandelsplattform vant den prestisjefylte prisen Årets trofé 2017 fra Itello. Med[...]
  • april 6, 2018