SPP vinner av Årets trofé 2017

SPPs bytte av fondshandelsplattform vant den prestisjefylte prisen Årets trofé 2017 fra Itello. Med den nye fondshandelsplattformen fra Itello har SPP skapt en sterk posisjon for å utvikle sitt fondstilbud til kunder uansett om de vil ha personlig rådgivning eller automatiserte råd fra robottjenester.

Fondshandel med framtidssikring

Fondshandel er under endring. Økte krav, større hastigheter og prispress innebærer at det kreves både effektivisering og forandring for å komme ut som en vinner. I SPP står automatisering og høy digitaliseringstakt høyt på agendaen. Som et viktig steg har man erstattet det tidligere fondshandelssystemet med Inca og gjennom det skapt en like fleksibel som fremtidsrettet motor for sin fondshandel. Gjennom migreringen til Inca har SPP skapt forutsetninger for et fondstorg som er lett tilgjengelig, automatisert og innrettet på å tilby en langsiktig kundeverdi.

Vi vil gi oppmerksomhet til nyskapende prosjekt og løfte frem menneskene bak

I løper av et år gjennomfører Itello mange store som små prosjekter sammen med våre kunder. Årets trofé er en måte å gi oppmerksomhet til de prosjektene og de personene som skaper en forskjell og gir sine forsikringstagere litt mer igjen. I år er det dessuten stor variasjon mellom de ulike nominerte prosjektene noe som viser spennvidden i de prosjektene vi driver sammen med våre kunder Medarbeidere på Itello har nominert prosjektene og juryen har bestått av ansatte på Itello.

Blant de prosjektene som ble sluttført i 2017 valgte juryen å nominere to prosjekter. Foruten SPP hadde Folksam igjen et prosjekt nominert til Årets trofé – denne gang innen test.

Folksam – Innovativ testautomatisering gir framtidssikret kvalitet og trygghet

I en omverden med økte forventninger til raskere leveransesykluser, transparens og kostnadspress øker behovet for effektivisering av tester.

Gjennom å automatisere utvalgte testløp har vi frigjort tid for kritiske virksomhetsressurser og økt kvaliteten gjennom høyere testdekning og mulighet for løpende repeterbare automatiske akseptansetester.

Nøkkelen til fremgangsrike prosjekter er nært samarbeide mellom kunden og Itello samt et felles arbeide med tette avstemninger og demoer for å sikre at løsningen stemmer overens med kravstillerens behov. Itello har sammen med kunden skapt en plattform som kunden i fortsettelsen kan bruke for å selv øke sine tester i takt med ny funksjonalitet, flere forsikringsprodukter og økt bestand.

Les mer om tidligere prosjektvinnere av Årets trofé.

Følg Itello på LinkedIn så går du ikke glipp av noen nyheter!

  • juni 1, 2018