Om nettstedet

Generelt om nettstedet og vilkårene for bruk

Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du aksepterer følgende vilkår for bruken av innholdet på nettstedet.
Nettstedet driftes av Itello AB med organisasjonsnummer 556638-5968, SE556638596801 (”Itello”) og adresse Regeringsgatan 28, SE 111 53 Stockholm.

Linker til eksterne nettsteder

Dette nettstedet inneholder linker til eksterne nettsteder. Itello har ikke ansvar for innholdet på andre nettsider eller produkter eller tjenester som kan tilbys gjennom andre nettsider.

Opphavsrett og tillatt bruk

Dette nettstedet inneholder informasjon som er beskyttet i henhold til opphavsrettsloven som for eksempel programvare, databaser, tekster, bilder, illustrasjoner, fotografier osv. Itello eller Itellos samarbeidspartnere eier samtlige rettigheter til alt materialet på dette nettstedet.

Det er kun tillatt å laste ned, skrive ut og bruke materiale fra dette nettstedet på den måten som uttrykkelig bestemmes i henhold til obligatorisk lovgivning og da bare under forutsetning av at copyright-meddelse og andre meddelelser som vises på materialet, inkluderes. Ønsker du å bruke materialet på annet måte ber vi deg om å kontakte Itello.

Fraskrivelse av garantier og begrensning av ansvar

Nettstedet, som hele Internettet, er under stadig forandring og utvikling. Det samme gjelder for informasjon, grafer, figurer, funksjoner og spesifikasjoner som er presentert på dette nettstedet.  Itello bestreber seg på å sikre at innholdet på dette nettstedet er korrekt, men garanterer verken at informasjonen er korrekt, fullstendig eller aktuelt Faktiske produktfunksjoner, spesifikasjoner og fremtidsrettede uttalelser kan derfor bli endret. Itello kan når som helst og etter eget forgodtbefinnende utføre endringer hva gjelder tekniske og funksjonelle spesifikasjoner, design, prosess, materiale eller andre egenskaper i våre produkter og tjenester.
Alt materialet på dette nettstedet driftes derfor i eksisterende tilstand uten noen som helst uttrykkelige eller underforståtte garantier. Ikke under noen omstendighet skal Itello holdes ansvarlig for noen som helst skade som kan oppstå ved bruken av eller manglende evne til å bruke informasjonen på dette nettstedet.
Den nedlastingen av materiale som er tillatt fra dette nettstedet, skjer på egen risiko. Du er alene ansvarlig for eventuell skade på ditt datamaskinsystem eller for tap av data som er knyttet til nedlastingen av slik materiale.

Itello ABs varemerke og firma

”Itello AB” er et registrert firma siden 2003.
”Inca” ™ er et varemerke som tilhører Itello AB.
”EQS” ™ er et varemerke som tilhører Itello AB.
”BLI” ™ er et varemerke som tilhører Itello AB.

Det er ikke tillatt å bruke Itellos kjennetegn verken i papirform, digitalt eller på et annet medium.

Itello kan publisere informasjon som innbefatter andre varemerker uten å gjøre krav på dem.

Adobe Acrobat , Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition og Adobe Reader er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Adwords, Analytics, Blogger, Google Checkout, Google+, Google Maps, Google Mobile, Google Wallet, Google, Picasa og You Tube er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Google, Inc.

Java, JavaScript, JavaServer Pages, Enterprise JavaBeans og Java-baserte varemerker og logotyper er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sun Microsystems, Inc., i USA og/eller i andre land og lisensavtale for sluttbrukere av Sun Java™ J2ME™.
Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows, Microsoft Windows XP, Microsoft Word og MSN er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.
Render-X-varemerket som eies av RenderX, RenderX, Inc, USA
XML, er varemerke som eies av MIT, INRIA eller Keio som representerer World Wide Web Consortium.
PLC. Andre produkt- og foretaksnavn kan være varemerker som tilhører respektive eiere.