• se
  • en
  • no

Business Process Outsourcing Partners

 

 

Inca kan pakketeres og tilbys som en administrativ tjeneste – BPO, hvilket muliggjør effektiv kostnadsdeling og stordriftsfordeler i flere dimensjoner inkludert kundens forretningsprosesser. Våre BPO-partnere hjelper, sammen med Itello, kundene å optimere forretningsprosessene i form av effektivitet, kvalitet og kostnad.

BPO-partnere trenes gjennom Itello Academy og kan levere de administrative tjenestene på lokalt eller nordisk nivå.