Våre Complementary Software Partners tilbyr programvare som kompletterer Itellos produktsortiment


Skap kundedialog i verdensklasse i alle kanaler


Gjennom å integrere Inca og de øvrige forretningssystemene deres til den skybaserte kommunikasjonsplattformen fra Metaforce, kan dere organisere kundekommunikasjonen på en enhetlig og effektiv måte. Kundedialogen automatiseres, uavhengig av om den er postbasert eller digital.


"Gjennom vårt strategiske samarbeid med Itello får du tilgang til en velprøvd standardløsning for skriftlig kommunikasjon som sparer både tid og penger, og som gjør at virksomheten kan skape konkret kundeverdi i alle kanaler.”


Björn Junge, CEO

Vil du også bli Itello-partner?