Artikler om FATCA

Det nordiske markedet

Oligopolmarked eller fri konkurranse?

I 60 år har de nordiske landene hatt møter i Nordisk råd for å diskutere måter å øke det nordiske samarbeidet. Hvordan ser da det nordiske livsforsikringsmarkedet ut? Helt klart lever oligopolmarkedet videre i tre av landene. Les mer →

Det nordiske markedet

Følger du utviklingen av rapporteringen av FATCA?

Det svenske Finansdepartementet prøver nå å få til en avtale med de amerikanske myndighetene om rapporter i henhold til FATCA, regelverket som skal motvirke amerikansk skatteflukt. En bransjestandard er blitt etablert etter at de engelske og norske myndighetene samt ytterligere fire europeiske land har inngått avtale med US Treasury Department. Når Sverige har knyttet seg til praksisen og bransjestandarden, hvordan kan Itello da gjøre rapporteringen lettere for kundene våre? Les mer →