Gigantene på det nordiske livforsikringsmarkedet

Det nordiske markedet   Kakediagrammet viser markedsandel pr aktør i det nordiske markedet i 2013. Største aktør har 13% markedsandel, se tabell lenger ned i artikkelen hvilke markedsandeler selskapene har. I tre tidligere artikler har vi analysert de nordiske markedene. Nå ser vi nærmere på aktørene. Blant de tretti største aktørerene finnes det bare en […]

Read more
  • april 9, 2015

Oligopolmarked eller fri konkurranse?

Det nordiske markedet Få markeder er så lokale som de nasjonale livsforsikringsmarkedene til tross for samarbeide mellom bla. Akturaforeningene siden begynnelsen av 1900-tallet. Nordisk råd har arbeidet med en rekke spørsmål siden 1954.  I 2003 var beskatning av pensjoner på agendaen. I løpet av det siste decenniet har EU innført en rekke forandringer for å […]

Read more
  • mars 20, 2015

Hvordan har det konkurrensutsatte pensjonsmarkedet i Norden blitt endret?

Det nordiske markedet Siden 1990 har den konkurrensutsatte sparingen i Sverige økt fra 25 milliarder i 1990 til drøyt 210 milliarder i 2013. I tillegg kommer sparing i IPS og Investeringssparekonto ISK som i karakter er langsiktig men ikke klassifiseres som forsikringssparing. Diagrammet viser hvordan den konkurranseutsatte sparingen i Sverige har utviklet seg de siste […]

Read more
  • februar 12, 2015

Det nordiske livforsikringsmarkedet vokser igjen

Det nordiske markedet Etter et par år med reduserte premier økte de igjen i 2013. Sett over tid er tilveksten stabil og har vært på knappe 6,5 prosent årlig under perioden 2003 til 2013, hvilket er klart høyere vekst enn for de nordiske landenes økonomi under samme periode. Det er altså ingen krise for bransjen […]

Read more
  • januar 16, 2015

Hvilken vei går det med privat pensjonssparing i Norden?

Det nordiske markedet Folk flest lever lenger men velferdsstatens alderspensjon vil utgjøre en mindre og mindre del av pensjonen i årene fremover. De nordiske land har i stor grad samme demografiske utfordringer, men har vidt forskjellig tilnærming til problemstillingen. En rapport fra OECD viser nivået på ulike lands folketrygd (public pension) og laveste obligatoriske innskuddspensjonssats […]

Read more
  • mars 4, 2014

Enkelt med livssyklusfond. Men hva gir best avkastning på lang sikt?

Det nordiske markedet Stort sett alle som er medlemmer av innskuddspensjonsordninger sparer i såkalte livssyklusfond eller generasjonsfond. Felles for disse fondsprofilene er tilbud om  automatisk nedtrapping av aksjeandel 10-15 år før vanlig pensjonsalder for å redusere risikoen.  I utgangspunktet høres det lurt ut å sikre saldoen før pensjonsuttak og flytte pengene fra aksjer til sikrere […]

Read more
  • september 16, 2013

Snur pendelen mot ytelsespensjon igjen?

Det nordiske markedet Er det så at alt håp er ute for ytelsespensjon? Før man konkluderer kan det være verd å se nærmere på hva en av Sveriges største organisasjoner planlegger. En hybridplan som slettes ikke ser ut som den banklovkommisjonen planlegger. Og som kanskje løser en del av de grunnleggende kravene fra både arbeidsgiver […]

Read more
  • mai 24, 2013

Speilvendt hybridplan – et steg mot ny standard innen Svenske tjenestepensjonsmarkedet?

Det nordiske markedet På slutten av fjoråret presenterte arbeidsgiverne for ansatte innen Svenska Kyrkan og Kooperationen et forslag til ny pensjonsplan for avtaleområdet. Forslaget er en pensjonsplan med ytelsesbasert pensjon for lønn under 7,5 Basbelopp og innskuddsbasert for lønn utover det. Det vil si en speilvendt hybridplan sammenlignet med dagens pensjonsplan for kommuneansatte, KAP KL, […]

Read more
  • mai 3, 2013