• se
  • en
  • no

Store variasjoner i prising av pensjonskapitalbevis

Konkurransen i livsforsikring Fripolisenes andel av de totale premiereservene for ytelsespensjonsproduktene i privat sektor utgjør nå over 50 prosent pr 31.12.2011 (FNO). Det er blitt noe større bevissthet om et produkt du bare får vite noe om en gang i året- ved kontoføringen. Selv om det er blitt lettere å flytte fripoliser er det kun […]

Les mer
  • mai 3, 2012