Fleksibelt arbeidsliv driver pensjonsutviklingen i offentlig sektor raskt fremover

Pensjonsreformen De statsansatte er den siste store gruppen som går over til innskuddspensjon i Sverige. Partene (Arbetsgivarverket og medlemsforbundene Saco S og Seko) har inngått en avtale om en sk. premiebestämt pensjonsavtale (PA16) som vil gjelde fra 1.1.2016. Vi har tidligere skrevet om den store gruppen av kommuneansatte som valgte ny pensjonsplan.  200.000 statlige ansatte […]

Read more
  • desember 8, 2015

Statsansatte et stort skritt nærmere innskuddspensjon

Pensjonsreformen Reformer og pensjonsplaner blir endret i stor stil i Europa. Lenger syd snakker vi ikke lenger om pensjonsreformer men om brutale kutt. I andre land vil faktorer som økt leveralder, lave obligasjonsrenter, EU-direktiver og Solvency II regler gjøre sitt for å bevege pensjonavtalene i retning av mer innskuddsbaserte produkter. Arbeidstageren må ta større ansvar […]

Read more
  • oktober 21, 2013

Politikere om pensjon i valgkampen

Pensjonsreformen Det er ingen velgermagnet å skape tvil om pensjonssystemet og å røre ved pensjonsrettighetene. Det har vært mye snakk om pensjonsreformen de siste årene, men mye gjenstår i arbeidet med å skape et bærekraftig fremtidig pensjonssystem. Det er naturligvis stor forskjell i de ulike partienes holdning til finansbransjens rammebetingelser og hvor mye som skal […]

Read more
  • september 5, 2013

Nå går kommunene over til innskuddspensjon

Pensjonsreformen Det er ikke bare i Norge offentlige tjenenestepensjoner oppfattes som urimelige kostbare. Virkeligheten har innhentet kommunene og landstingene i Sverige med totalt 1,1 millioner ansatte under KAP-KL. Nå ser det ut til at flere følger etter og endrer pensjonsplanenen til noe som begynner å ligne en standard på tvers av privat og offentlig sektor […]

Read more
  • juni 27, 2013

Dødelige instrukser fra Finanstilsynet

Pensjonsreformen På forrige fredag kom det ubehagelige nyheter fra Finanstilsynet. Kanskje ikke så ubehagelig for de som skal gå Birkebeineren nå til helgen. Litt klisjeaktig er de godt lønnet, har gode og ikke altfor slitsomme jobber og bor i Oslo Vest. De lever statistisk lenger, er selvfølgelig livkunder og har en uforskammet høy pensjon. Med […]

Read more
  • mars 15, 2013

Klart for nytt alderspensjonssystem i privat sektor

Pensjonsreformen Utredningen fra Banklovkommisjonen om den store pensjonsomleggingen for alle i privat sektor er offentliggjort og ute på en 3 måneders høringsrunde. Banklov III inneholder utenom utredningen om hybridpensjonene og innskuddspensjon, de sentrale overgangsreglene eller sammenkoblingsreglene mellom gamle opptjente (ytelsespensjon) og opptjening i de nye hybridpensjonene. Samtidig ble det sparket i gang en debatt om […]

Read more
  • januar 17, 2013

Offentlig tjenestepensjon spiser opp budsjettene

Pensjonsreformen De siste årene har offentlig tjenestepensjon nærmest fremstått som en vekstbransje hvis man bare ser på premiestatistikken. Antall ansatte i offentlig sektor øker kraftig i Norge men det er et marked hvor kunden er den svake parten og med liten mulighet til å påvirke prisen. Det er få aktører på banen, men enda verre […]

Read more
  • september 19, 2012

Nye kollektive tjenestepensjonsprodukter et stort skritt nærmere

Pensjonsreformen Den nye kollektive tjenestepensjonsforsikringen blir en hybridmodell mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. Ytelsespensjonsproduktet med tilhørende fripoliser har vi tidligere beskrevet som et pensjonssystem ved veis ende. Det er på høy tid lovforslaget kommer. Loven vil sannsynligvis tre i kraft 1.1.2014. De nye produktene skal ta opp i seg det beste fra de to produktregimene. Noe av det […]

Read more
  • juni 28, 2012