Et samarbeidsprosjekt har som mål å opprette en ny standard for prognoseberegninger av pensjon og en åpen kommunikasjonsstandard 

Itello samarbeider med kundene sine på flere nivåer med hensyn til oppretting og integrering av det svenske nettstedet for pensjon minPension (min pensjon) og kommende tjenester for forbedret persjonsberegning.

Den nye tjenesten minPension har som formål å gi dybedinformasjon om pensjonsberegninger til dem som vil å gå av med pensjon snart, eller som vurderer å bli pensjonist. Hensikten med tjenesten er å gi dem en bedre oversikt og konkret hjelp til pensjonsplanleggingen. Meningen er at tjenesten også kan bruker hvis du har begynt å motta pensjonsutbetalingene og ønsker å se fremtidige betalinger, eller hvis du du vil velge nye utbetalingsalternativ.

Tjenesten blir tilgjengelig et år før den første mulige pensjonsutbetalingen, og tidligst når en svensk statsborger blir 54 år.

Itellos kunder utgjør tilsammen en stor og viktig partner når minPension utvikler fremtidige standarder for pensjonsberegninger, en åpen kommunikasjonsstandard mellom minPension og livsforsikringsselskapet.

I dette arbeidet har Itello påtatt seg jobben som prosjektleder, mens kundene har engasjert seg i å stille midlene sine til disposisjon. Noen kunder tar aktivt del i arbeidet, mens andre deltar i referansegruppen som møtes regelmessig for å få informasjon om prosjektet og diskutere saker som dukker opp underveis.

I tillegg til de tekniske problemene og utfordringene ved beregningen som er identifisert, fokuseres det på å tilpasse prosessflyten til virksomheten til alle Itellos kunder og å tilby kundene de beste betingelsene for å ta bevisste valg før de går av med pensjon.

Sammen med kundene våre tar Itello på seg oppgaven ved å jobbe sammen med minPension for å skape en løsning for beregningen av kundenes fremtidig pensjon og prosessen som enkeltpersoner går gjennom før én av de viktigste valgene i livet.

Kundesamarbeid

Itello har en veletablert samarbeidsmodell med kundende våre, som er godkjent av analyseselskapene Gartner og Celent. Samarbeidsmodellene opererer på et strategisk, taktisk og driftsmessig nivå. Vi fastsetter rammene for vår videreføring av administrasjon og utvikling av Inca sammen med kundene våre. Samarbeidsmodellen vår bidrar til at kundene våre lykkes i virksomheten sin og i utviklingen av virksomheten og at de opprettholder en kostnadseffektiv drift av kjernevirksomheten.