Forbedret forsikringsbehandling ved dødsfall

Kundene våre administrerer over 13 millioner poliser for over 5 millioner personer ved hjelp av Inca. Behandlingen av forsikring ved dødsfall er en av de mest tilkrevende prosessene. Dobbelsjekking og trippelsjekking er vanlig i behandlingen. Dette samarbeidsprosjektet har som mål å identifisere de kritiske områdene der forbedringene vil ha størst innvirkning på håndteringen av forsikringskravet og forbedre kvaliteten.

Kundeinnsikt gjør det mulig for Itello å levere kundeverdi

I 2019 overførte kundene våre over 750 000 poliser, og i 2020 er planen å overføre ytterligere ca. 1,5 millioner poliser fra flere skreddersydde eldre systemer. Tilsammen tilsvarer dette et antall på nærmere 15 millioner poliser som skal administreres.

Erfaringen fra flere av kundenes skreddersydde systemer gjør oss i stand til å sile ut de beste ideene for effektiv administrasjon av ikke bare forsikringskrav ved dødsfall. Siden Inca erstatter en rekke systemer, har vi nå fått en kritisk masse for dette samarbeidsinitiativet, slik at vi kan identifisere en effektiv behandlingsprosess for forsikringskrav ved dødsfall, som blant annet inkluderer:

  • Utdatainformasjon til forsikringsmottakerne
  • Erstatningspoliser til mottakerne
  • Oppgavebehandling
    – Forbedret håndtering av forsikringsmottakerne
    – Forbedret godkjenning av stønadsbeløpet
  • Konfigurasjon av Inca
  • ​Forbedringer vedrørende testing når en ny versjon av Inca tas i bruk

De kritiske områdene for forbedringer og deres prioritet er basert på intervjuer med konsulenter for forsikringskrav ved dødsfall fra alle våre kunder. Behandlingstiden vil reduseres siden dobbeltsjekking og trippelsjekking utgår. Også utstedelse av erstatningspoliser vil bli automatisert, noe som også reduserer risikoen for manuelle feil.

Samarbeidsprosjektet støttes av et strategisk initiativ som forbedrer kravhåndteringen generelt, inkludert krav ved sykdom, pensjonskrav og krav ved dødsfall.

Et økende antall tjenestepensjonspoliser bygger opp en gigantisk forvaltningsgjeld

Det er nærmere 25 millioner tjenestepensjonspoliser i Sverige. Anskaffelser over tid har skapt flere generasjoner av tjenestepensjonsordninger for alle medlemmene, selv om de fortsatt jobber for samme arbeidsgiver.

Et av de største pensjonsselskapene i Sverige, med over 5 millioner kunder og standard forsikringsselskap for de kollektivt forhandlede pensjonsplanene SAF-LO, identifiserte den administrative byrden, både når kundene ønsker å pensjonere seg og ved senere potensielle forsikringskrav ved dødsfall. De startet derfor opp et prosjekt som førte til den mest omfattende overføringsprosessen i Europa, med 5,65 millioner poliser og 300 millioner SEK i reduserte kostnader for kundene.

“AMF forlot stormaskinen og senket avgiftene med 300 millioner”

AMF forlot stormaskinen og senket avgiftene med 300 millionerI en artikel i Computer Sweden ble Camilla Larsson intervjuet om hvordan AMF migrerte 5 millioner forsikringer fra et eksisterende stormaskinmiljø til et moderne miljø. Dessuten kan AMF senke kostnadene for sine forsikringstagere med 300 millioner SEK pr. år.  Les hele artikelen av Karin Lindström i Computer Sweden «AMF forlater

Les mer

Kundesamarbeid

Itello har en veletablert samarbeidsmodell med kundende våre, som er godkjent av analyseselskapene Gartner og Celent. Samarbeidsmodellene opererer på et strategisk, taktisk og driftsmessig nivå. Vi fastsetter rammene for vår videreføring av administrasjon og utvikling av Inca sammen med kundene våre. Samarbeidsmodellen vår bidrar til at kundene våre lykkes i virksomheten sin og i utviklingen av virksomheten og at de opprettholder en kostnadseffektiv drift av kjernevirksomheten.