Inca 19.0 - The perfect forecast

Dagens prognoser for pensjonsutbetalinger er basert på forutsetninger som gjør at mange føler at de ikke har nok informasjon før de bestemmer seg for å ta ut pensjonen. minPension har endret på det. Itello gjør det mulig for våre kunder å gi sine pensjonssparere det de trenger- perfekte prognoser over sin pensjonssparing.

Hele 59% synes ikke at de har tilstrekkelig med informasjon for å kunne ta en beslutning som angår deres pensjon. 56% oppgir at de savner overblikk og et helhetsbilde av sin pensjon

2013​​​​


Usikkerheten og uvissheten om hva du får i pensjon er over!
Nå får pensjonssparerne et bedre helhetsbilde og perfekte prognoser over sin pensjonssparing slik at de kan ta bedre beslutninger om hvordan de skal ta ut sin pensjon.

minPension har sammen med Itello og våre kunder utviklet en ny standard for informasjonsoverføring slik at pensjonsprognosene forbedres betraktelig. Du får full informasjon om din pensjonssparing. Hvor mye du har spart og hvor mye det blir når du en dag tar ut pensjonen. På minPensions hjemmeside får du mulighet til å simulere ulike alternativer og spare disse alternativene. Når det er tid for å ta ut pensjonen slipper du å ringe rundt til de ulike forsikringsselskapene.  Søknaden om uttak gjør du enkelt digitalt og siden kan du enkelt følge opp de pågående utbetalingene. Dette vil gi et bedre grunnlag for beslutningen om når du skal ta ut din pensjon. Løsningen er helt transparent og setter en ny standard for å øke bevisstgjøringen og gi relevant informasjon om pensjonen.

I første kvartal i år fikk minPension ny rekord i antall pålogginger: 3,6 millioner individer gjorde til sammen 4,2 millioner pålogginger og kjørte 9 millioner prognoser. Antall pålogginger økte dermed med nær 60 % og antall prognoser steg med hele 90 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2018. 

Ny standard

Den nye standarden er laget av Itello i samarbeid med minPension. Den handler om å overføre informasjon om de pensjonsproduktene du har spart i og viser nøye utregnede prognoser for hver forsikring og pensjonsdekning. Våre kunder AMF, SPP, Swedbank, Folksam, Nordnet og Nordea har også vært dypt involvert i arbeidet.

minPension lanseres tjenesten høsten 2019 for alle over 54 år. Men allerede denne våren kommer alle våre kunder å levere nesten eksakte pensjonsprognoser til sine pensjonssparere. Våre kunder kan anvende samme funksjoner for å vise sine prognoser i kundemøter og gi relevant og gode råd innen pensjonsuttaket.Schrems II judgement impacts Itello Live
Schrems II judgement impacts Itello Live Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems[...]
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i NorgeMed innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere[...]
Bancassurance – it’s about digitalization and putting customers first
Bancassurance - it’s about digitalization and putting customers firstIt is no news that digital bancassurance opens up new doors for[...]