Inca Connectivity Framework styrket av kundesamarbeid

Alle kundene våre holder på med digitale transformasjonsprosjekter. Digitale tjenester som var banebrytende i går er helt vanlige i dag. Med dette samarbeidsprosjektet, som startet i februar 2019, fokuserer vi på hvordan våre webtjenester, Inca Web Services vil brukes i fremtiden.

Vårt generelle designprinsipp for utvikling av webtjenester har vært å eksponere så mye som mulig av datamodellen i Inca. I dag eksponerer vi over 500 webtjenester. For å forenkle bruken og øke fordelene med disse tjenestene ytterligere, er det nå på tide å gjennomgå rammeverket for våre webtjenester og forbedre dokumentasjonen. Suksessen ved digital og automatisert straight-through processing (STP) har generert noen potensielle problemer framover som vi ønsker å løse.

Da webtjenestene fra Inca ble omstrukturert til en ny generasjon i samarbeid med kundene våre, ble det markert et nytt paradigme for samarbeidsprosjektene våre. Ofte fokuserer de på hvordan Inca og Itello kan hjelpe kundene våre til å overholde regelverket til tross for endringer. Dette prosjektet tar imidlertid opp teknologiske trender og arkitektur, forstyrret verdikjeder etc
.

Det samlede resultatet av samarbeidsprosjektet er:

  • En gjennomgang av det arkitektoniske rammeverket
  • Automatisk generert dokumentasjon fra datamodellen til Inca dekker også webtjenester fra Inca kombinert med en ny Inca-brukerhåndbok.
  • Å gjøre hver webtjenestesamtale mer omfattende, og å redusere behovet for å bruke et stort antall tjenester for logisk tilkoblet informasjon.
  • Å øke sporbarheten av tjenester som forbrukes av eksterne partnere i øko-systemet ved å implementere ekstern ID
  • Å muliggjøre bedre direkte valideringsmuligheter i UI-er, basert på regler og domener som er konfigurert i Inca.

Som et resultat av samarbeidsprosjektet og den økende interessen av å eksponere datamodellen i Inca, har vi også ambisjoner om å utvikle og dokumentere en parallell REST API.

Samarbeidsprosjektmedlemmene vil også se fremover og prioritere hvilke tjenester som skal forbrukes og hvordan. Hvilke selvbetjente tjenester vil våre kunder aktivere på sine portaler for tilknyttede agenter og for fordelsadministratorer hos bedriftskunder?

Open API leverer kundeverdi

Inca er designet for å integreres i virksomheten din, med ulike aktører i livs- og pensjonsbransjen og for å tillate deg å lage dine unike kundedialoger. De åpne grensesnittene utvikler i fellesskap muligheter for automatisering og digitalisering av bransjen i det bransjespesifikke behovet fremover ved å skape standardiserte grensesnitt. Senest i et samarbeidsprosjekt med svenske pensjonshub minPension.

Inca webtjenester er en del av Inca Connectivity Framework

Både våre kunder og analytikerfirmaer som Gartner og Celent setter pris på vår åpenhet i systemet. Et eksempel på hvordan webtjenester fra Inca forbrukes tettere med andre API-er i Inca Connectivity Framework er måten det svenske livs- og pensjonsselskapet SPP lanserte hele sin digitale tjenestepensjonsordning tidligere i 2019.

Inca 19.0 The perfect forecast

Itello gjør det mulig for våre kunder å gi sine pensjonssparere det de trenger- perfekte prognoser over sin pensjonssparing.

...
Les mer

Premiere for SPPs heldigitale tjenstepensjonstibud

SPP lanserer nå Sveriges første heldigitale tjenstepensjonstilbud. “En helt ny IT-plattform og et batteri av kundevennlige digitale løsninger legger grunnlaget for å møte kundenes behov for enkelhet og fleksiblitet” forteller SPPs administrerende direktør Staffan Hansén i en pressemelding. Det liker vi i Itello AB, det er resultatet av vårt samarbeide de siste årene.

...
Les mer

Kundesamarbeid

Itello har en veletablert samarbeidsmodell med kundende våre, som er godkjent av analyseselskapene Gartner og Celent. Samarbeidsmodellene opererer på et strategisk, taktisk og driftsmessig nivå. Vi fastsetter rammene for vår videreføring av administrasjon og utvikling av Inca sammen med kundene våre. Samarbeidsmodellen vår bidrar til at kundene våre lykkes i virksomheten sin og i utviklingen av virksomheten og at de opprettholder en kostnadseffektiv drift av kjernevirksomheten.

Inca Connectivity Framework

Itello viste seg å være et tilkoblingsrammeverk i Inca som består av ulike komponenter, avhengig av typen integrasjon og data/informasjon. Vi har delt forretningsbehovet i to områder, Tilkobling (Connectivity) og Digitalisering – som begge er utsatte områder for alle forsikringsselskap nå for tiden.

Tilkobling 
- Inca Web Services
- Inca Integration Hub
- Inca Integration Framework

Digitalisering 
- Inca Web Services
- Inca Portal Application Framework