• se
  • en
  • no

Tilsammen representerer våre kunder hele spekteret av selskap på pensjons- og forsikringsmarkedet m.h.t.
opprinnelse, størrelse, fokus og distribusjon.

 Alle har de til felles at de prøver å effektivisere administrasjonene, ser fordelene med å bruke standardiserte forretningssystem,
og at IT aldri kan være en isolert funksjon men alltid er integrert i forretningsvirksomheten. 


previous arrow
next arrow
Slider

Årets trofé
Itello fremhever kundeprosjektene vi utfører sammen, og skaper mer effektive administrative prosesser, reduserer kostnadene og øker kvaliteten.

Samarbeid mellom kundene og Itello
Itello har en veletablert samarbeidsmodell hvor utnyttelsesgrad og møtefrekvenser i de ulike foraene er avhengig av kundens størrelse Vi samarbeider særskilt med hver kunde på 3 ulike nivåer.

SPPs åttende overføring i transformasjonsprosjektet Future Core
I 2015 startet SPP sin store automatiserings- og digitaliseringsreise ved å erstatte en fragmentert IT-plattform, stort sett bestående av eldre og ufleksible IT-systemer, med Inca.
Itello AB vil tilby egen pensjonskonto som en del av standardprogramvaren Inca
Som ledende leverandør av liv- og pensjonssystemer i Norden, tilbyr Itello Inca Life and Pension Insurance Suite (Inca)– markedets mest komplette og kostnadseffektive liv- og pensjonssystem. Innføringen av EPK vil gi en ny dynamikk i markedet og Inca vil gjøre det mulig for våre kunder å ta del i det markedspotensialet som denne innføringen medfører.
Launch of the Nordic Insurtech Report
As a result of Stockholm Fintech Week the Nordic Insurtech Report is released today. Co-authored by Itelos Head of digital solutions, Henrik Allert.