• se
  • en
  • no

Tilsammen representerer våre kunder hele spekteret av selskap på pensjons- og forsikringsmarkedet m.h.t.
opprinnelse, størrelse, fokus og distribusjon.

 Alle har de til felles at de prøver å effektivisere administrasjonene, ser fordelene med å bruke standardiserte forretningssystem,
og at IT aldri kan være en isolert funksjon men alltid er integrert i forretningsvirksomheten. 


previous arrow
next arrow
Slider

Årets trofé
Itello fremhever kundeprosjektene vi utfører sammen, og skaper mer effektive administrative prosesser, reduserer kostnadene og øker kvaliteten.

Samarbeid mellom kundene og Itello
Itello har en veletablert samarbeidsmodell hvor utnyttelsesgrad og møtefrekvenser i de ulike foraene er avhengig av kundens størrelse Vi samarbeider særskilt med hver kunde på 3 ulike nivåer.

Technology trends from Gartner IT Symposium
In our digital society, it’s crucial to find a balance between decision-making and management. Here we take a look at several hot trends in technology that Gartner Symposium expect to make a great impact in the years to come.
Betydelig forbedrede pensjonsprognoser for det svenske samfunnet vises nå live på minPension
I dag viser det svenske pensjonssenteret minPension betydelig forbedrede pensjonsprognoser for alle som snart skal pensjonere seg i alderen 54 til 67 år.
Per Brandt, ny CTO for Itello
Per Brandt er utnevnt til ny CTO for Itello og tiltrådte sin stilling 2. september 2019.