Slider

"Vårt viktigeste oppdrag i samfunnet er å levere bra pensjon til våre 4 millioner kunder."

AMF er et av Sveriges ledende pensjonsselskap og forvalter nesten SEK 400 milliarder for ca. 4 millioner kunder. Selskapet som ble etablert i 1973 for å håndtere kollektivavtalte tjenestepensjon for privatansatte arbeidere og eies likt av LO og Svenskt Näringsliv (tilsvarende NHO).

AMF:s oppdrag er å levere kostnadseffektiv og bra pensjon til over 4 milloner kunder. Utbetalingene er tryggheten for mange, de må fungere prikkfritt og være enkle å forstå. AMF lykkes med dette takket være Itellos løsning for utbetalinger og de oppnår dessuten en bra forvaltning.
Sammenslåinger av avtaler er et bra tiltak for å senke kostnadene for kundene, 2 millioner SAF-LO medlemmer fikk 300 millioner i lavere kostnader – pr år! Her har AMF og Itello vært foregangsmenn i bransjen. Riktig lave avgifter krever en høy automatiseringsgrad og  integrasjoner til alle bransjens aktører for å utnytte digitaliseringens fulle potensiale. Uansett om kunden velger tradisjonell forsikring eller fondsforsikring.

“AMF forlot stormaskinen og senket avgiftene med 300 millioner”

AMF forlot stormaskinen og senket avgiftene med 300 millionerI en artikel i Computer Sweden ble Camilla Larsson intervjuet om hvordan AMF migrerte 5 millioner forsikringer fra et eksisterende stormaskinmiljø til et moderne miljø. Dessuten kan AMF senke kostnadene for sine forsikringstagere med 300 millioner SEK pr. år.  Les hele artikelen av Karin Lindström i Computer Sweden «AMF forlater

Les mer

AMF og Itello forlenger sitt strategiske samarbeide

AMF og Itello forlenger sitt strategiske samarbeideAMF og Itello har siden 2010 hatt et strategisk samarbeide rundt moderniseringen av moderniseringen av AMFs virksomhetsstøtte for administrasjon av forsikringsavtaler for rundt 4 millioner kunder. Under slutten av 2016 har en ny 5-årigt avtale om fortsatt strategisk samarbeide blitt undertegnet for effektivisering av administrasjonen, gjennom fortsatt automatisering, digitalisering

Les mer

AMF forenkler radikalt for pensjonssparerne

AMF forenkler radikalt for pensjonssparerneAMF forbedrer sitt tilbud gjennom å forenkle for sine kunder og regner med å kunne senke avgiftene 30-40 prosent. I en artikkel skriver SvD at AMF har besluttet å forenkle for sine forsikringstakere. Dette gjelder først og fremst tjenestepensjoner innen kollektivavtaleområdet SAF-LO der AMF har vært defaultvalg siden 1999.AMF er et

Les mer

Årets trofé

Itello fremhever kundeprosjektene vi utfører sammen, og skaper mer effektive administrative prosesser, reduserer kostnadene og øker kvaliteten.
Les mer

Pensjon for alle

AMF ville gå over til et nytt forsikringssystem for å kunne tilby sine 4 millioner kunder mer fleksible og kostnadseffektive løsninger innen kommende anbudsrunder og tilslutninger. Gjennom å gå over til Itellos Inca kunne AMF tilby medlemmene innen PA03 (avtalepensjon arbeidsgiver- arbeidstaker organisasjoner) både fondsforsikringer og tradisjonelle forsikringer. Inca implementeres uten påvirkning for sluttkunden. Framgangsmåten inneholder lagarbeide med resultatfokus og kreativ høyde. Med denne sterke basisen i bunn har AMF gått in i alle store valgsentralanbud og tilslutninger innen avtalepensjonsområdet med Inca.

Hopp til en moderne plattform

Hvordan overfører du fem millioner pensjonsforsikringer med mengder av ulike vilkår? Med enkelheten til en iPhone som forbilde, fikk den enkelte kundes ulike forsikringer de nyeste og beste vilkårene. Deretter ble alt overført fra det gamle stormaskinsystemet til en moderne IT-plattform fra Itello.

God planlegging, tillit til deltakerne og generalprøve muliggjorde den raske skarpe gjennomføringen. Resultatet: tydelighet og halvering av avgifter for kunder, og enklere administrasjon for AMF.

Slider