Årets trofé

Slider

Årets trofé

Itello fremhever kundeprosjektene vi utfører sammen, og skaper mer effektive administrative prosesser, reduserer kostnadene og øker kvaliteten

Gjennom årets trofé ønsker vi å trekke oppmerksomhet til menneskene i prosjektene og resultatene av deres evne til å utføre oppgavene. Prosjektene viser et bredt spekter av oppgaver og kompetanser for våre ansatte og funksjonalitet i våre produkter, men fremfor ovenfor våre kunder som står overfor utfordrende prosjekter.


Effektiv nordisk allianse

Nordnet har pensjonsvirksomhet i både Sverige, Norge og Danmark. For å bli enda mer effektivt som selskap ville Nordnet samle hele sin administrasjon av pensjoner og forsikringer i et system. En enkel manøver på papiret, men svært mye mer komplisert i praksis. Flere administrative enheter skulle plutselig håndteres i et og samme system samtidig som hensyn skulle tas til de ulike regelverk gjeldende pensjoner og forsikringer i de respektive land.

Fra start til klart på 6 måneder

Brummer & Partners ønsket å skape en forsikringsløsning med full transparens som muliggjorde kostnadseffektiv og smidig administrasjon med korte ledetider for alle parter. Å kunne vise sin konkrete leveranse gjennom tydelige årsmeldinger til medarbeidere og arbeidsgivere var en hovedfaktor fra start. Gjennom å anvende seg av Inca plasserte Brummer & Partners seg i pole posisjon gjennom kombinasjonen av sitt tilbud, et moderne forretningssystem som lett kan utgjøre navet for hele arkitekturen og et tydelig målbilde om å skape en genuin kundeverdi. Man valgte bl a standardkomponentene i Inca og oppnådde gjennom tydelige kravspesifikasjoner og stort engasjement fra organisasjonene en løsning som oppnådde målet etter tidsplanen. På 6 måneder lykkes vi sammen etablere et nytt forsikringsselskap med høy presisjon og komplekse forvaltningsdimensjoner fra hvitt papir – noe som normalt tar minst 2 år.

Pensjon for alle

AMF ville gå over til et nytt forsikringssystem for å kunne tilby sine 4 millioner kunder mer fleksible og kostnadseffektive løsninger innen kommende anbudsrunder og tilslutninger. Gjennom å gå over til Itellos Inca kunne AMF tilby medlemmene innen PA03 (avtalepensjon arbeidsgiver- arbeidstaker organisasjoner) både fondsforsikringer og tradisjonelle forsikringer. Inca implementeres uten påvirkning for sluttkunden. Framgangsmåten inneholder lagarbeide med resultatfokus og kreativ høyde. Med denne sterke basisen i bunn har AMF gått in i alle store valgsentralanbud og tilslutninger innen avtalepensjonsområdet med Inca.

Pilotprosjektet som løftet til et nytt nivå

Når Folksam dro i gang prosjektet var utfordringene tydelige. Tiden var knapp, datavolumene store og samtidig skulle strukturer rives og et innarbeidet arbeidssett endres og effektiviseres. Gjennom en steinhard tidsplan og et fokusert prosjekt lykkes Folksam ikke bare etablere en mer effektivt måte å ta imot og plassere premier på men også bygge opp en helt ny forretning. Prosjektet er et mønstereksempel på hvordan man med hjelp av Inca kan løfte en virksomhet til en helt ny marsjhøyde og samtidig lande i en enklere hverdag for brukerne.

Systemskifte i live-miljø

Swedbank Forsikring ville fremtidssikre sine systemløsninger og samtidig minske sine kostnader for drift, IT- miljøer, saksbehandling, test og forvaltning. Løsningen ble å la 3 gamle forsikringssystem vokse sammen til et nytt – Itellos Inca. Et kunststykke som stilte store krav på både en strukturert prosess og sikker datahåndtering. Men den virkelige utfordringen besto i at prosjektet skulle gjennomføres under pågående drift, uten at kundene merket noe av det som skjedde i bakgrunnen Nå arbeider saksbehandlerne i et enkelt system hvilket gir høy effektivitet og sikkerhet.

Speileffekten

Går det an å ta noe ut av sin skuff men la det ligge igjen likevel? Folksam hadde forsikringsprodukter som krevde manuell håndtering ved utbetaling. Jo flere oppgaver desto større arbeidsbyrde for saksbehandlerne. For å raske på, effektivisere og dessuten øke kundeservicen i håndteringen av utbetalingen valgte Folksam å utnytte funksjonalitet for utbetalingsskygger

Det gjorde at alle forsikringer kunne ligge igjen i det gamle systemet men speiles i det nye og mer brukervennlige utbetalingssystemet. På denne måten ble håndteringen både raskere og smidigere.

Hopp til en moderne plattform

Hvordan overfører du fem millioner pensjonsforsikringer med mengder av ulike vilkår? Med enkelheten til en iPhone som forbilde, fikk den enkelte kundes ulike forsikringer de nyeste og beste vilkårene. Deretter ble alt overført fra det gamle stormaskinsystemet til en moderne IT-plattform fra Itello.

God planlegging, tillit til deltakerne og generalprøve muliggjorde den raske skarpe gjennomføringen. Resultatet: tydelighet og halvering av avgifter for kunder, og enklere administrasjon for AMF.

Fremtidssikker fondshandel

Fondshandel er under forandring. Høyere krav, økt hastighet og prispress innebærer at det kreves både effektivisering og forandring for å komme ut som vinner. I SPP står automatisering og rask digitaliseringstakt høyt på agendaen. Som et steg har man erstattet sitt tidligere fondshandelssystem med Inca fra Itello og gjennom dette skapt en like fleksibel som fremtidssikret motor for sin fondshandel. Gjennom migrering til Inca har SPP skapt forutsetninger for et fondstorg som er lett tilgjengelig, automatisert og innrettet mot å skape langsiktig kundeverdi.

Slider