SPP – Fremtidssikker fondshandel

Fondshandel er under forandring. Høyere krav, økt hastighet og prispress innebærer at det kreves både effektivisering og forandring for å komme ut som vinner. I SPP står automatisering og rask digitaliseringstakt høyt på agendaen. Som et steg har man  erstattet sitt tidligere fondshandelssystem med Inca fra Itello og gjennom dette skapt en like fleksibel som fremtidssikret motor for sin fondshandel.  Gjennom migrering til Inca har SPP skapt forutsetninger for et fondstorg som er lett tilgjengelig, automatisert og innrettet mot å skape langsiktig kundeverdi.