• se
  • en
  • no

Brummer & Partners

Brummer & Partners forvalter rundt SEK 100 milliarder til både institusjoner og private investorer og arbeidsgivere. Forretningsideen er å tilby et godt diversifisert tilbud av aktivt forvaltede fond ved å samle dyktige forvaltere med ulike forvaltningsstrategier innen den samme foretaksgruppen.

Brummer & Partners kunder gjør bevisste valg og forstår utfordringene og mulighetene med forvaltning med fokus på god risikojustert avkastning. Brummer har vunnet priser for sine tydlige og innovative kontoutskrifter. Sveriges finans- og økonomisjefer får nå Sveriges beste tjenstepensjonsfakturaer – om de velger Brummer & Partners – som implementerte Itellos løsninger i rekordfart.

«Tydlighet rundt avgifter, verdiutvikling og flytterett» – Brummer & Partners

Brummer Life om nytegnede premier i Inca for 200 Mkr
Brummer Life om nytegnede premier i Inca for 200 Mkr Robert Lindblom, adm.dir. på Brummer Life, uttaler seg om overføringen[...]
Brummer Life velger Itello AB som IT-systemleverandør
Brummer Life velger Itello AB som IT-systemleverandør Brummer Life og Itello AB har inngått en avtale som gjelder levering og[...]

Årets trofé

Itello fremhever kundeprosjektene vi utfører sammen, og skaper mer effektive administrative prosesser, reduserer kostnadene og øker kvaliteten.
Les mer


Fra start til klart på 6 måneder

Brummer & Partners ønsket å skape en forsikringsløsning med full transparens som muliggjorde kostnadseffektiv og smidig administrasjon med korte ledetider for alle parter. Å kunne vise sin konkrete leveranse gjennom tydelige årsmeldinger til medarbeidere og arbeidsgivere var en hovedfaktor fra start. Gjennom å anvende seg av Inca plasserte Brummer & Partners seg i pole posisjon gjennom kombinasjonen av sitt tilbud, et moderne forretningssystem som lett kan utgjøre navet for hele arkitekturen og et tydelig målbilde om å skape en genuin kundeverdi. Man valgte bl a standardkomponentene i Inca og oppnådde gjennom tydelige kravspesifikasjoner og stort engasjement fra organisasjonene en løsning som oppnådde målet etter tidsplanen. På 6 måneder lykkes vi sammen etablere et nytt forsikringsselskap med høy presisjon og komplekse forvaltningsdimensjoner fra hvitt papir – noe som normalt tar minst 2 år.

Slider