Brummer & Partners

Slider

"Tydlighet rundt avgifter, verdiutvikling og flytterett"

Brummer & Partners forvalter rundt SEK 100 milliarder til både institusjoner og private investorer og arbeidsgivere. Forretningsideen er å tilby et godt diversifisert tilbud av aktivt forvaltede fond ved å samle dyktige forvaltere med ulike forvaltningsstrategier innen den samme foretaksgruppen.

Brummer & Partners kunder gjør bevisste valg og forstår utfordringene og mulighetene med forvaltning med fokus på god risikojustert avkastning. Brummer har vunnet priser for sine tydlige og innovative kontoutskrifter. Sveriges finans- og økonomisjefer får nå Sveriges beste tjenstepensjonsfakturaer – om de velger Brummer & Partners – som implementerte Itellos løsninger i rekordfart.

Brummer Life om nytegnede premier i Inca for 200 Mkr

Brummer Life om nytegnede premier i Inca for 200 MkrRobert Lindblom, adm.dir. på Brummer Life, uttaler seg om overføringen av 2700 forsikringsavtaler fra Folksam Fondförsäkring og nytegning av forsikringer i Inca. I nyhetsbrevene Risk & Försäkring Online og Pension Online forteller Robert Lindblom, adm.dir. på Brummer Life, om overføringen av 2700 forsikringsavtaler fra Folksam Fondförsäkring. Overføringen

Les mer

Brummer Life velger Itello AB som IT-systemleverandør

Brummer Life velger Itello AB som IT-systemleverandørBrummer Life og Itello AB har inngått en avtale som gjelder levering og innføring av Itello ABs standardsystem Inca. Samarbeidet skal gi en effektiv administrativ plattform som støtter Brummer Lifes ambisjon om å fokusere på pensjonsoppkjøp gjennom å tilby god risikojustert avkastning. ​​Brummer Life har i dag over 2000

Les mer

Årets trofé

Itello fremhever kundeprosjektene vi utfører sammen, og skaper mer effektive administrative prosesser, reduserer kostnadene og øker kvaliteten.
Les mer

Fra start til klart på 6 måneder

Brummer & Partners ønsket å skape en forsikringsløsning med full transparens som muliggjorde kostnadseffektiv og smidig administrasjon med korte ledetider for alle parter. Å kunne vise sin konkrete leveranse gjennom tydelige årsmeldinger til medarbeidere og arbeidsgivere var en hovedfaktor fra start. Gjennom å anvende seg av Inca plasserte Brummer & Partners seg i pole posisjon gjennom kombinasjonen av sitt tilbud, et moderne forretningssystem som lett kan utgjøre navet for hele arkitekturen og et tydelig målbilde om å skape en genuin kundeverdi. Man valgte bl a standardkomponentene i Inca og oppnådde gjennom tydelige kravspesifikasjoner og stort engasjement fra organisasjonene en løsning som oppnådde målet etter tidsplanen. På 6 måneder lykkes vi sammen etablere et nytt forsikringsselskap med høy presisjon og komplekse forvaltningsdimensjoner fra hvitt papir – noe som normalt tar minst 2 år.

Slider