• se
  • en
  • no

Fora er et serviceforetak som gjør det enkelt for bedrifter og ansatte å få oversikt over sine kollektivavtalte trygghetsløsninger.
Fora sikrer at kollektivavtalte premier og gebyrer blir korrekt håndtert, beregnet, fakturert og overført.
Itellos Inca håndterer store deler av Foras kjernevirksomhet, noe som gjør det mulig for Fora å fortsette reisen mot økt digitalisering og fleksibilitet.

Gjennom samarbeidet med Fora blir Itello en stadig viktigere leverandør i det svenske øko-systemet for livs- og pensjonsforsikringsparing,
og sammen skaper vi muligheter til å effektivisere virksomheten også for valg- og premiesentraler samt forsikringsmeglere.

”En smartere form for trygghet" – Fora

Itello anerkjent av Gartners Magic Quadrant
Itello anerkjent av Gartner i siste Magic Quadrant for Life Insurance Policy Administration Systems, Europe  Itello, et svensk insurtech foretak[...]
Valg- og premiesentralen Fora velger Itello AB for ny virksomhetsstøtte
Valg- og premiesentralen Fora velger Itello AB for ny virksomhetsstøtte Fora har etter en omfattende anskaffelsesprosess og forstudie valgt Itello[...]