Slider

"En smartere form for trygghet"

Fora er et serviceforetak som gjør det enkelt for bedrifter og ansatte å få oversikt over sine kollektivavtalte trygghetsløsninger. Fora sikrer at kollektivavtalte premier og gebyrer blir korrekt håndtert, beregnet, fakturert og overført. Itellos Inca håndterer store deler av Foras kjernevirksomhet, noe som gjør det mulig for Fora å fortsette reisen mot økt digitalisering og fleksibilitet.

Gjennom samarbeidet med Fora blir Itello en stadig viktigere leverandør i det svenske øko-systemet for livs- og pensjonsforsikringsparing, og sammen skaper vi muligheter til å effektivisere virksomheten også for valg- og premiesentraler samt forsikringsmeglere.

Itello anerkjent av Gartners Magic Quadrant

Itello, et svensk insurtech foretak som leverer et pensjonsadministrasjonsystem for det nordiske markedet, har blitt inkludert i Gartners siste Magic Quadrant for Policy Administration Systems (PAS) i Europa. Vi mener at dette er en sterk validering av Itello som leverandør i den nordiske livs- og pensjonsindustrien.

...
Les mer

Valg- og premiesentralen Fora velger Itello AB for ny virksomhetsstøtte

Fora har etter en omfattende anskaffelsesprosess og forstudie valgt Itello AB som leverandør av ny IT-støtte for sin virksomhet.

...
Les mer