Slider

"Vi vil hjelpe deg å nå dine mål og oppfylle dine drømmer"

Nordea Liv & Pension Sverige er nytenkende innen flere områder og har ambisiøse planer om å bli innovatør i bedriftsmarkedet innen tjenestepensjonsområdet i Sverige. Med en bred distribusjon via et riksdekkende bankkontornett og smarte løsninger for å digitalisere kundedialogen skaper Nordea Liv & Pension Sverige muligheter for et kundetilpasset tilbud.

En sentral del for å skape attraktive tilbud er å ha et velassosiert produkttilbud. Gjennom å komplettere sitt eget produkttilbud med eksterne forsikringsgivere utnytter Nordea Liv & Pension Sverige det fulle potensialet i Inca og Itello ABs digitale løsninger. Det innebærer at Nordea Liv & Pension kan dra nytte av forretningsmuligheter når de oppstår- uansett kanal.

Itello anerkjent av Gartners Magic Quadrant

Itello, et svensk insurtech foretak som leverer et pensjonsadministrasjonsystem for det nordiske markedet, har blitt inkludert i Gartners siste Magic Quadrant for Policy Administration Systems (PAS) i Europa. Vi mener at dette er en sterk validering av Itello som leverandør i den nordiske livs- og pensjonsindustrien.

...
Les mer

Nordea Liv & Pension fornyer med hjelp av Itello AB

Nordea Liv & Pension fornyer med hjelp av Itello ABNordea Liv & Pension Sverige befinner seg i en offensiv forretningsutviklingsfase innen bedriftsmarkedet med nytenkning innen flere områder. En viktig del av fornyelsen er Nordeas valg av Itellos bransjeledende produkt Inca for å modernisere deler av sin IT-støtte.Nordea har brukt fakturerings- og innbetalingsfunksjonen i Inca siden

Les mer