• se
  • en
  • no

Siden starten i Sverige i 1996, der Nordnet var en pioner når det gjaldt verdipapirhandel på Internett, har selskapet utvidet virksomheten sin til et bredere sparesortiment for kunder i hele Norden. Nordnet er en typisk markedsutfordrer og har som visjon å bli den ledende banken for sparing i Norden. Selskapet er fremgangsrikt og har i dag drøyt 430 000 kunder med en samlet sparekapital på SEK 166 milliarder.

Digitale kundeopplevelser i verdensklass er mottoet for Nordnet.
Itellos gir det viktige grunnlaget for Nordnets nordiske pensjons- og forsikringstilbud.

Alle Nordnets tjenester er digitaliserte for å effektivisere kundedialogene.
Gjennom å digitalisere og automatisere sin virksomhet ble Nordnet en kostnadseffektiv utfordrer fra start.

«Vi er en digital bank som setter innovasjon høyt. Idéen bak Nordnet er å gi sparerne kontroll over sine investeringer og sin pensjonssparing og vi retter oss til personer som vil kunne agere selvstendig» - Nordnet

Itello anerkjent av Gartners Magic Quadrant
Itello, et svensk insurtech foretak som leverer et pensjonsadministrasjonsystem for det nordiske markedet, har blitt inkludert i Gartners siste Magic Quadrant for Policy Administration Systems (PAS) i Europa. Vi mener at dette er en sterk validering av Itello som leverandør i den nordiske livs- og pensjonsindustrien.
Nordnet bruker Inca i Sverige, Norge og Danmark
Nordnet bruker Inca i Sverige, Norge og Danmark Fra før tilbyr Nordnet pensjonsprodukter i Sverige og Norge. Nå har turen[...]

Årets trofé

Itello fremhever kundeprosjektene vi utfører sammen, og skaper mer effektive administrative prosesser, reduserer kostnadene og øker kvaliteten
Les mer


Effektiv nordisk allianse

Nordnet har pensjonsvirksomhet i både Sverige, Norge og Danmark. For å bli enda mer effektivt som selskap ville Nordnet samle hele sin administrasjon av pensjoner og forsikringer i et system. En enkel manøver på papiret, men svært mye mer komplisert i praksis. Flere administrative enheter skulle plutselig håndteres i et og samme system samtidig som hensyn skulle tas til de ulike regelverk gjeldende pensjoner og forsikringer i de respektive land.

Slider