• se
  • en
  • no

Samarbeid mellom kundene og Itello

Itello har en veletablert samarbeidsmodell hvor utnyttelsesgrad og møtefrekvenser i de ulike foraene er avhengig av kundens størrelse Vi samarbeider særskilt med hver kunde på 3 ulike nivåer:

Strategisk nivå
På foretaksleder nivå finnes et Strategisk forum som treffes 1-2 ganger pr. år og som håndterer overgripende versjoner, strategier, forandringer samt beslutninger og oppfølging av overgripende mål.

Taktisk nivå
Taktisk forum leder og styrer arbeidet på taktisk nivå. Det viktigste målet er å få sikret virksomhetsmålene satt av partnerne sammen. Her samordnes øvrige taktiske og operative forum samt eventuelle pågående prosjekt. Teknologi- og arkitekturforum håndterer spørsmål relatert til teknologi og systemarkitektur så kunden får en forståelse for hvordan produktene fungerer for å skape en integrasjon og anvendelse som blir effektiv. Produktutviklingsforum håndterer produktplanleggingen, dvs. presentasjonen av den planlagte leveranseplanen til systemene.

Operativt nivå
Operativt forum har ansvaret for å f.eks. legge bestillinger og prioriterer pågående ordre samt håndterer spørsmål om den daglige forretningsvirksomheten og utføring av ulike typer tjenester.

Leveranseforum håndterer saker relatert til nye planlagte versjoner av produktene så de kan testes og installeres smidig og kjøres i produksjon uten å forstyrre. Produksjons- og driftsforumet håndterer operative produksjonsspørsmål.

Felles forum for alle våre kunder

Inca Executive Group
Formålet med Inca Executive Group er på strategisk nivå, diskutere og planlegge den funksjonelle utviklingen av Itellos produkter og samarbeidsspørsmål med formål å samordne alle parters virksomhet.

Standardiseringskomiteen
Hovedmålet for standardiseringskomiteen er å muliggjøre standardiserte langsiktige løsninger for Itellos produkter. Dette skal oppnås gjennom å komme overens om felles funksjoner og rutiner innen produktene og sammen skape felles standpunkter som kan anvendes i diskusjonene med eksterne parter som har sterk innflytelse på Itellos kunders virksomhet.

Samarbeidsforum
Innen rammen av vår samarbeidsmodell driver Itello sammen med de kunder som vil bidra flere prosjekt som har som mål å utvikle felles standardfunksjonalitet i Inca for å møte forandringene i markedet. Det kan være nye regulatoriske krav eller nye produkter. Akkurat nå driver vi følgende samarbeidsprosjekt:

GDPR
MIFID2/IDD/PRIIPs
Min Pension Uttaksplan

Vil du vite mer om hvordan vår samarbeidsmodell fungerer, kontakt oss!