Samarbeidsforum – GDPR

Innen rammen for Incas standardiseringskomité samarbeider vi om Personvernforordningen (GDPR)  

Den 25de mai 2018 kommer personvernforordningen til å erstatte den svenske personopplysningsloven (PuL). Mye i personvernforordningen ligner innholdet i personopplysningsloven men det finnes også noen viktige endringer som teknikk og organisasjon som må tilpasses for å oppfylle regelverket i forordningen. Itello AB har opprettet et felles kundeforum for å diskutere forandringene for å bli enige om et felles oppfatning og utvikle Itellos standardløsninger så de oppfyller kravene. Det skjer gjennom å:

–       Finne felles områder der tolkningene av regelverket er like.

–       Finne områder og tilfeller der tolkningene av regelverket er ulike.

–       Arbeide for å finne samstemmighet der ulikhetene kan minimeres.

–       Diskutere mulige løsninger i de tilfellene ulikhetene består.

 

Itellos sk. standardiseringskomité er et produktforum der hensikten er å arbeide for å finne og bli enige om standardiserte løsninger innen utvalgte prioriterte områder.

 

Personvernforordningen er et regelverk som berører hele organisasjoner, ikke bare produktene fra Itello. Av den grunn er det et behov for å se helheten, slik at Itellos produkter som kundeorganisasjoner omfattes av samarbeidsprosjektet med målet å sikre oppfyllelse av Personvernforordningens krav.

Itello AB kommer i god tid til å levere systemstøtten som kreves for å oppfylle de krav som Personvernforordningen stiller til den informasjonen som håndteres av Inca. Allerede i Januar 2018 kommer våre kunder å ta del i den første leveransen- Program Increment 1 av Inca 18.1. Planlagt leveranse for produksjonssetting av Inca 18.1 er i april. 

Les mer om Itellos ulike leveransemodeller.

Altomfattende transparens rundt pågående arbeide og dialog rundt løsningsforslag og dokumentasjon har gitt et godt grunnlag for å sette kursen og utvikle en holdbar og langsiktig løsning for den personlige integriteten.