Skandia

Slider

"Begrepet «Tenk lengre» gjennomsyrer hele vår virksomhet."

Skandia er en av pionerene i livsforsikringsbransjen som har lansert innovative tjenestepensjonstilbud, markedsledende fondstorgløsninger
og nyskapende forvaltning av tradisjonell forsikring (kollektiv portefølje.)

Skandia starter 2017 et strategisk arbeid mot en mer moderne systemstøtte ved å erstatte et proprietært system med Itellos standardiserte forretningssystem, Inca. På denne måten får Skandia et stabilt grunnlag for lignende modernisering innen andre områder, forenkling av interne prosesser og et mer konsolidert systemmiljø.

Itello anerkjent av Gartners Magic Quadrant

Itello, et svensk insurtech foretak som leverer et pensjonsadministrasjonsystem for det nordiske markedet, har blitt inkludert i Gartners siste Magic Quadrant for Policy Administration Systems (PAS) i Europa. Vi mener at dette er en sterk validering av Itello som leverandør i den nordiske livs- og pensjonsindustrien.

...
Les mer

Skandia velger Itello AB for å modernisere sin IT-støtte

Skandia velger Itello AB for å modernisere sin IT-støtteSkandia, et av Nordens ledende livsforsikringsselskaper, har valgt å fornye sin IT-støtte med moderne standardsystemer fra fintech-selskapet Itello AB. Gjennom den flerårige avtalen med Itello AB får Skandia tilgang til standardfunksjonalitet gjennom Itello ABs ledende forretningssystem for forsikringsbransjen, Inca. Avtalen omfatter også Itellos tjenester for å støtte innføringen.

Les mer