• se
  • en
  • no

Skandia er en av pionerene i livsforsikringsbransjen som har lansert innovative tjenestepensjonstilbud, markedsledende fondstorgløsninger
og nyskapende forvaltning av tradisjonell forsikring (kollektiv portefølje.)

Skandia starter 2017 et strategisk arbeid mot en mer moderne systemstøtte ved å erstatte et proprietært system med
Itellos standardiserte forretningssystem, Inca. På denne måten får Skandia et stabilt grunnlag for lignende modernisering innen
andre områder, forenkling av interne prosesser og et mer konsolidert systemmiljø.

«Begrepet «Tenk lengre» gjennomsyrer hele vår virksomhet.» - Skandia

Itello anerkjent av Gartners Magic Quadrant
Itello anerkjent av Gartner i siste Magic Quadrant for Life Insurance Policy Administration Systems, Europe  Itello, et svensk insurtech foretak[...]
Skandia velger Itello AB for å modernisere sin IT-støtte
Skandia velger Itello AB for å modernisere sin IT-støtte Skandia, et av Nordens ledende livsforsikringsselskaper, har valgt å fornye sin[...]