Slider

"Bedre pensjon – enkelt og bærekraftig"

Siden julen 2007 er SPP en del av det norska livsforsikringsselskapet Storebrands virksomhet. Sammen er de en av Nordens ledende konsern for sparing og forsikringer. Konsernet tilbyr kvalifisert rådgivning for bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

SPP erstatter ufleksible og foreldede IT-systemer med Inca. Gjennom migrering av eksisterende forsikringer får SPP tilgang til integrasjoner og automatiserte prosesser som skaper en moderne plattform for å bygge fremtidens forretning. Dessuten får man økt forvaltningsbarhet, forbedrede forutsetninger for regeletterelvelse samt forutsigbare kostnader. Med Itellos digitaliseringsløsninger skaper SPP effektive digitale dialoger med såvel formidlere, foretaks- og privatkunder som effektive integrasjoner med samarbeidpartnere.

Tillsammen skaper det en kostnadseffektiv administrasjon som er beredt på å drive SPPs framtidige bærekraftige forretning.

Itello AB tegner avtale med SPP for økt automatisering og digitalisering.

Itello AB tegner avtale med SPP for økt automatisering og digitaliseringItello ABs produkter og tjenester gir SPP forutsetninger for å forsterke sin markedsposisjon og evne til å adressere morgendagens krav og muligheter. Eksisterende forsikringsavtaler migreres til den nye plattformen for administrasjon av SPP pensjonstilbud.Samarbeidet mellom SPP, en del av Storebrandkonsernet og Itello ble initiert allerede

Les mer

Storebrand har valgt Itello AB som leverandør av nytt forsikringssystem

Storebrand har valgt Itello AB som leverandør av nytt forsikringssystemVåren 2015 gjennomførte Storebrand gjennom sitt svenske datterselskap SPP, en anbudsrunde om fremtidig støtte for administrasjon av risikoforsikringer i SPP. Storebrand/SPP har nå valgt Itello AB som samarbeidspartner og leverandør av standardsystemet Inca. Risikoforsikringene vil bli administrert via formidlere (meglere) og premiesentraler som Försäkringsgirot, samt direkte

Les mer

Årets trofé

Itello fremhever kundeprosjektene vi utfører sammen, og skaper mer effektive administrative prosesser, reduserer kostnadene og øker kvaliteten
Les mer

Fremtidssikker fondshandel

Fondshandel er under forandring. Høyere krav, økt hastighet og prispress innebærer at det kreves både effektivisering og forandring for å komme ut som vinner. I SPP står automatisering og rask digitaliseringstakt høyt på agendaen. Som et steg har man erstattet sitt tidligere fondshandelssystem med Inca fra Itello og gjennom dette skapt en like fleksibel som fremtidssikret motor for sin fondshandel. Gjennom migrering til Inca har SPP skapt forutsetninger for et fondstorg som er lett tilgjengelig, automatisert og innrettet mot å skape langsiktig kundeverdi.

Slider