Våre produkter

Itello ABs forretningsidé baseres på følgende tilbud:

- Vårt markedsledende forretningssystem Inca - for administrasjon av pensjoner, forsikringer og langsiktig sparing
- Vår digitaliseringsplattform, som består av produktene BLI, EQS og PAF

Slik tenker vi
Itello ABs ambisjon er å tilby våre kunder innen liv- og pensjonsforsikringsbransjen markedets mest komplette, kompetente og kostnadseffektive IT-støtte. Denne typen av produkter og tjenester som våre kunder tilbyr sine sluttkunder er i mange tilfeller komplekse og har dessuten, som f.eks. pensjonsproduktene, ofte en livssyklus som tilsvarer en persons fysiske livssyklus.

Bransjen er også omringet av harde legale krav, regeletterlevelse og rapporteringsplikt som endres over tid og da ofte som obligatoriske krav via lov. Dessuten påvirkes bransjen selvsagt av omgivelsesfaktorer som f.eks. Digitalisering som stiller nye krav til våre kunders evne til å møte og kommunisere med sine kunder og partnere i ofte ulike typer digitale kanaler. Utover det må våre kunder fungere i en kompleks digital verdikjede å samarbeide og dele informasjon med aktører som formidlere/agenter, valgsentraler, premiesentraler, betalingsformidlere og myndigheter.

Alt dette i kombinasjon stiller høye krav til IT- støtte som til dels må være robust og pålitelig over tid men samtidig støtte våre kunder gjennom å gi de mulighet til møte de ulike typene bransjeendringer og kundekrav.