Expert Questioning System – EQS


Vi vet at bransjen er i et stort behov for digital transformasjon. Alt for mange prosesser og rutiner er i dag fortsatt manuelle, papirbaserte og omstendige. Dette gjelder for både kunder og ansatte. Her finnes det et stort potensiale for både å effektivisere din virksomhet og samtidig skape en rikere og enklere kundeopplevelse.

Følg vår overvåkning av Digitalisering på Itello Insights

Plattform for digitale tjenester

Vi muliggjør dette gjennom å bygge smarte og lett tilgjengelige digitale tjenester med hjelp av vår EQS-plattform. Den baseres igjen på en underliggende avansert og kompetent regelmotor (Expert Rule Engine). Disse tjenestene kan du siden smidig inkludere i dine digitale kanaler som kundeportaler og webapplikasjoner med integrasjon til forretningssystemene. Du kan nytte disse digitale tjenestene uten å anvende vårt forretningssystem Inca. Men for de av våre kunder som anvender Inca finnes ferdige adaptorer for sømløse og effektive forretningsprosesser. Nedenfor finner du eksempler på noen av våre ferdigpaketerte tjenester som vi tilbyr i dag. Vi har også mulighet å hjelpe deg å utvikle kundespesifikke løsninger for dine unike behov uansett om du benytter Inca eller ikke. Med vår robuste og fleksible EQS-plattform som grunnlag kommer vi kontinuerlig å utvide vårt tilbud av paketerte digitale tjenester som skaper verdi for deg og dine kunder.

Digitalisert helseerklæring

Ta håndtering av helseerklæringer ved tegning av risikoforsikring som et eksempel. En prosess som historisk har bygget på utfylling av papirblanketter som sendes mellom ulike instanser i verdikjeden. Ofte er det nødvendig å innhente ytterligere informasjon fra kunden for tydeliggjøring og komplettering av informasjon. En ineffektiv manuell prosess som både driver kostnader og kalendertid og som ikke sjelden får kunden til å gå lei og avbryte forsikringskjøpet.Som svar på denne utfordringen tilbyr vi en vi en løsning for elektronisk helseerklæring og automatisert helsebedømmelse. Sluttkonsumenten blir veiledet gjennom sin helseerklæring via en dynamisk spørsmålspakke på nettet som gir mulighet i realtid å stille de viktige kompletterende spørsmålene. Med et risikobedømningsregelverk fullt integrert skjer risikobedømmelsen samtidig og automatisert. Kun kompliserte tilfeller blir sluset videre til manuell behandling. Løsningen kan også brukes til Tele Underwriting og kompletterende digital medisinsk rådgivning fra lege/sykepleier.

Finansiell rådgivning

Med vår digitale tjeneste for Finansiell Rådgivning hjelper vi dine rådgivere å veilede sine kunder gjennom rådgivningsmøtet.Tjenesten kan benyttes både som støtte for et fysisk rådgivningsmøte sammen med rådgiveren eller som en fullt ut digitalisert tjeneste som kunden kan bruke på en din kundeportal. Med hjelp av en smart regelstyrt dialog vil alle nødvendige og relevante spørsmål stilles for å sikre at ditt selskap lever opp til alle gjeldende lover og forskrifter. Det gjelder behandling av grunnleggende informasjon, risikoprofil og kunnskapsnivå. Dessuten kan vi ut fra kundens individuelle profil foreslå et anbefalt forslag på sparing og riktige forsikringsprodukter. Med ferdige adapters mot forsikringssystemet Inca muliggjør vi sømløs integrasjon og automatisk etablering av de forsikringer og spareproduktene som man er blitt enige om med kunden (signert med mobil BankID eller annen ønsket signeringsmetode) Ta kontakt så forteller vi gjerne mer om hvordan vi kan hjelpe deg å digitalisere din virksomhet og skape økt kundetilfredshet!