Portal Application Framework – PAF


Digitaliseringen driver store forandringer innen liv- og pensjonsforsikringsbransjen. Det stilles krav til å raskt nå ut med nye typer produkter, tjenester og forretningsmodeller i ulike digitale kanaler. Dessuten må det kunne gjøres raskt, pålitelig og kostnadseffektivt. Det skal være kostnadseffektivt både ved innføring og forvaltning. Selvbetjeningsløsninger etterspørres for å øke kundeverdien og effektivisere administrasjonen. For å støtte våre kunder i denne prosessen tilbyr vi produktet Portal Application Framework (PAF).

Følg vår overvåkning av Digitalisering på Itello Insights

Frigjør den digitale kraften i Inca PAF muliggjør at du kan fullt ut kan utnytte kraften i ditt forretningssystem Inca. PAF gir deg forutsetninger for at du enkelt og smidig kan eksponere forretningsfunksjoner og prosess-støtte i de digitale kanalene som er relevante for deg og dine kunder og samarbeidspartnere. Vi gir deg selvsagt muligheten å påvirke webapplikasjonens utseende slik at den harmoniserer med ditt digitale formspråk, dette for å skape en helhetlig opplevelse for brukeren. Med hjelp av PAF Plattformen som utgangspunkt har vi utviklet et flertall ferdigpakketerte bransjeløsninger, se noen eksempler nedenfor, men kan også hjelpe deg å utvikle skreddersydde løsninger for dine unike behov.

Salgsstøtte og tilbudshåndtering
Gi dine selgere eller distributører mulighet til å rydde opp i sine uhåndterlige salgsporteføljer med papirbaserte søknadsbunker. Med hjelp av denne løsningen får ditt salgsteam isteden tilgang til et moderne digitalisert verktøy som de i direkte dialog med kunden enkelt og effektivt kan bruke for å få frem et pris- og tilbudsforslag for en tjenestepensjonsordning.

Selvbetjening- og pensjonsadministrasjon for bedrifter.
Forenkle og effektivisere din bedriftsadministrasjon ved hjelp av denne ferdigpaketerte selvbetjeningstjenesten der den ansvarlige i bedriften effektivt kan håndtere sine administrative oppgaver som lønn, permisjoner, sykdom, individuelle produktvalg osv.

Selvbetjening – for ansatte eller privatpersoner
En selvbetjeningstjeneste der den ansatte får en oversiktlig sammenstilling av sine forsikringer og kan utføre sine individuelle valg, velge spareform og gjennomføre fondsbytte