Inca 17.1 april 2017 – The Shortcut

Hver oppdatering vi gjør innebærer en modernisering av Inca som alltid gir forbedret funksjon og øker kraften i digitaliseringen for deg som bruker. I Releasen Inca 17.1 har vi tatt et steg lenger enn vanlig.
Denne gangen har vi gått dypt inn i systemet og brøytet ny mark.
Vi har gjennomført en total renovering av Plan-delen som håndterer tjenestepensjoner.
Resultatet er en gjennomgripende forandring som gir deg raskere saksbehandling og smidigere administrasjon.

Ta meg til nesta
Ta meg tillbake till Inca – The Story