Inca 18.1 april 2018 – No Strings Attached

Nå blir fremtiden på nettet lysere for alle mennesker. Beskyttelsen for personopplysninger forsterkes og transparensen blir total.
GDPR eller Personvernlovgivningen begynner å gjelde fra 25 mai 2018. Våre kunder oppfyller alle lovbestemte krav for å forsterke beskyttelsen for sine kunder. Fra dag 1.
Det viktigste for oss og våre kunder har vært å finne rett nivå på tolkningene av regelverket. Derfor har vi jobbet sammen med våre kunder og gjort alt som kreves for å beskytte deres kunders integritet.
Inca 18.1 inneholder avidentifisering og sletting av personopplysningene slik at kun de relevante opplysningene blir igjen. Dessuten kan privatpersoner raskt og enkelt få et registeroppdrag med de opplysningene som finnes hos våre kunder.