Virksomhetsstøtte

 

For å støtte våre kunder i den digitale prosessen har vi som grunnlag i vår produktportefølje utviklet forretningssystemet Inca som tilbyr virksomhetsstøtte innen de aller fleste kritiske forretningsprosesser. Inca utvikles fortløpende i nært samarbeide med kunder og bransjeaktører for å møte nye markedskrav og leveranser til våre kunder med to funksjonelle hovedreleaser per år:

Les mer om den seneste releasen av Inca – Inca 17.3
Les mer om funksjonell støtte i Inca
Les mer om hvilke forsikrings- og spareprodukter Inca støtter
Les historien om Inca – Pionerne som så mulighetene