En helt ny standard

 • virksomhetsstøtte
 • funksjonell støtte
 • PRODUKTER
 • INTEGRASJONER
Våre kunder jobber i en veldig kompleks verden med mange ulike aktører og stadig informasjonsutveksling. Kravene til sikkerhet og bransjestandarder er store. Vi leverer derfor et stort antall bransjeintegrasjoner for våre kunder.​

Dessuten integrerer vi våre løsninger med mange ulike andre standardløsninger på markedet, f.eks.:

· Økonomisystem: f.eks. Unit4 (Agresso), Navision, Raindance, SAP, Visma
· CRM-system: f.eks. Salesforce.com, Microsoft CRM
· Arkiv-, Dokument- och Utskriftshantering: f.eks. OpenText, Papyrus, IBM OnDemand
· Integrationsplattformar: IBM Websphere
· Rådgivning: Visi
· DataWarehouse & Analytics: Qlickview, SAS Institute, MoSes by WillisTowersWatson

Du kan dessuten integrere dine egenutviklede applikasjoner og andre mindre applikasjoner med våre produkter på flere ulike måter. I Inca finnes nærmere 500 webservices som du kan bruke i f.eks. i portaler for kunder, partnere eller medarbeidere for å skape nettopp dine dialoger i ditt brukergrensesnitt.

Vår leveransemodell
Itello AB  leverer forretningsystemet Inca i 4 hoved releaser pr. år men med et flertall deleveranser i sk Program Increments (PI) etter rammeverket Scaled Agile Framework (SAFe). Gjennom å skape en verdistrøm der man fokuserer på riktig leveranser så raskt som mulig engasjerer Itello alle involverte for å produsere verdi i en sammenhengende kjede. Det er en win-win modell der hensikten er å gi kunden verdi tidlig slik at de får mulighet til å både teste og gi feedback på den nye funksjonaliteten i PI’en innen en release. Kunden får dessuten en betydelig jevnere belastning på sine test- og mottaksorganisasjoner. For Itellos del får utviklingsorganisasjonen økt delaktighet, produktivitet og levert kvalitet gjennom å skape et helhetssyn i mindre verdi- og tidsboksede leveranser med raskere feedback.

Produktoppgraderinger
Omverdenen forandres stadig for bransjens aktører. Vår forretningsmodell bygger på at våre kunder vil ha forutsigbare kostnader men samtidig kontinuerlig regulatorisk etterlevelse samt alle forbedringer og funksjonelle utvidelser av de produktene vi utvikler. Produktoppgradering inngår derfor i produktavgiften. Itello AB tilbyr også alle de tjenester som du eventuelt behøver for å oppgradere ditt system.


 • 1.0
 • 3.1
 • 4.0
 • 12.3
 • 14.3
 • 16.1
 • 16.3
 • 17.1
 • 17.3
 • 18.1
 • 18.3

År 2012 ble håndtering av utbetalinger i Inca grundig forandret. Grunnkravene når det gjelder utbetalinger er sporbarhet, kontroll av pengene og nulltoleranse for feil. Takket være den nye høypresterende utbetalingsmotoren får våre kunder en meget effektiv håndtering av store volumer utbetalinger og utbetalingsavtaler. Nå kan de håndtere alle ulike utbetalinger i ett og samme system. Helt automatisert. Spesialtilfeller som tidligere ble gjort for hånd f.eks. returer, returkrav, omregninger og beregninger og reverseringer håndteres enkelt i den nye utbetalingsmotoren. Inca er klar for å prosessere hundretusentals utbetalinger hver måned.

Inca er i forbindelse med release 12.3 dimensjonert for å håndtere mer enn 600 000 utbetalinger hver måned. Det er derfor lagt ned mye arbeid i å forbedre ytelsen for utbetalinger i Inca og for å kunne automatisere hele arbeidsforløpet i forbindelse med utbetalinger. Prosesser og funksjoner rundt utbetaling har også blitt oppgradert for å kunne håndtere større volumer og informasjonsmengder.

Bruker av Inca

previous arrow
next arrow
Slider
Kontakt oss