Designed for insurers, valued for life
Slider

Inca er et moderne og fleksibelt standardsystem for samtlige aktører innen liv- og pensjonsforsikringsbransjen med alle integrasjoner som er nødvendige

​Fremtidssikker

Erstatt gamle systemer og få støtte for bransjespesifikke prosesser og funksjoner samt åpne grensesnitt, slik at du får migrert over dagens forsikringsportefølje og kan lage et moderne og unikt kundetilbud.

​Digitalt

Kvitt deg med avhengigheten av systemgrensesnitt og batchorienterte systemer når du trenger digitale kundedialoger.
Med Inca kan du automatisere interne prosesser og digitalisere interaksjoner med partnere, distributører, saksbehandlere og kunder.

​Effektivt

Uten lave kostnader er du hverken aktuell i anbudsprosesser eller kan gi et konkurransedyktige tilbud. Inca er et helintegrert system som kan innføres i din virksomhet steg for steg og erstatte umoderne løsninger. Det reduserer dine kostnader og effektiviteten vil øke.

Agilt 

​Nye anbudsprosesser og regulatoriske krav gjør det stadig viktigere å kunne møte time-to-market med rett tilbud til rett pris. Med Inca får du et konfigurerbart produktstudio som muliggjør både versjonshåndtering av dagens tilbud så vel som muligheten for kontinuerlig å kunne lage nye tilbud til markedet.

Compliant

Nye regelverk sørger for å gi sluttkunden større makt ved å øke åpenheten rundt produkter som er tilgjengelig og avgiftene de må betale for dem. Sitter du fast i en kompleks IT-arkitektur med foreldede system kan regelverk være vanskelige å følge opp. Med Inca får du den enkelhet og kontroll på virksomheten du trenger.

​Alt du trenger

​For at du skal kunne fokusere på din virksomhet og utvikle din forretning, tilbyr Itello en totalpakke som skaper kundeverdi i din transformasjon mot fremtiden.


Tjenester

Med våre supplerende tjenester til Inca tilbyr vi en totalløsning- og du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Kompletterende produkter

Itello tilbyr flere kompletterende produkter slik at du skal få den virksomhetsstøtte du vil ha behov, ved morgendagens etterspørsel etter produkter.

Leveransetjenester

Vi er med fra idéstadiet til fullskala produksjon.

Forretningstjenester

Forenkle, optimere og få forretningsstøtte i din bruk av Inca.

Applikasjonstjenester

Sikrer implementeringen og letter det daglige arbeidet.

Driftstjenester

Redusér risiko og fokuser på din kjernevirksomhet gjennom å bruke
vår SaaS-løsning: Itello Live

Connectivity

Høy automatiseringsgrad stiller store krav til integrasjoner til alle aktører i øko-systemet for pensjon. Vårt integrasjonsrammeverk gir deg robuste og kostnadseffektive integrasjoner til de aktørene du trenger. Inca Complementary Software Partners tilbyr flere muligheter for deg standard integrasjoner fra våre partnere.

BI & Analytics

Inca består også av et ferdig Data Warehouse/Data Mart med kuber og et verktøy for integrasjoner med eksterne Data Warehouse og Dynamic Data Extraction. Inca Data Marts og kuber kan brukes direkte med f.eks. Excel og Power BI.

Digitalisering

Åpne grensesnitt for integrasjoner til egne løsninger og ferdige portaler for saksbehandlere, kunder og distributører/meglere.

Compliance

Vår etablerte samarbeidsmodell overvåker, utreder og utvikler støtte for å møte nye regulatoriske krav.

Slider

Tjenester

Med våre supplerende tjenester til Inca tilbyr vi en totalløsning-
og du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Leveransetjenester

Vi er med fra idéstadiet til fullskala produksjon.

Forretningstjenester

Forenkle, optimere og få forretningsstøtte i din bruk av Inca.

Applikasjonstjenester

Sikrer implementeringen og letter det daglige arbeidet.

Driftstjenester

Redusér risiko og fokuser på din kjernevirksomhet gjennom å bruke
vår SaaS-løsning:
Itello Live

Slider

Kompletterende produkter

Itello tilbyr flere kompletterende produkter slik at du skal få den virksomhetsstøtte
du vil ha behov, ved morgendagens etterspørsel etter produkter.

Connectivity

Høy automatiseringsgrad stiller store krav til integrasjoner til alle aktører i øko-systemet for pensjon. Vårt integrasjonsrammeverk gir deg robuste og kostnadseffektive integrasjoner til de aktørene du trenger. Inca Complementary Software Partners tilbyr flere muligheter for deg standard integrasjoner fra våre partnere.

BI & Analytics

Inca består også av et ferdig Data Warehouse/Data Mart med kuber og et verktøy for integrasjoner med eksterne Data Warehouse og Dynamic Data Extraction. Inca Data Marts og kuber kan brukes direkte med f.eks. Excel og Power BI.

Digitalisering

Åpne grensesnitt for integrasjoner til egne løsninger og ferdige portaler for saksbehandlere, kunder og distributører/meglere.

Compliance

Vår etablerte samarbeidsmodell overvåker, utreder og utvikler støtte for å møte nye regulatoriske krav.

Slider

​Hvordan kan vi hjelpe deg?


​Våre kunder representerer hele spekteret av selskaper innen pensjons- og forsikringsbransjen.
Felles for dem alle er at de søker mer effektiv administrasjon og
ser fordelene ved å bruke et ​standardsystem

Livs- og pensjonsforsikringsselskap

Vi hjelper deg med å automatisere og digitalisere ulike virksomhetsprosesser slik at livs- og pensjonsforsikringsselskap kan levere kostnadseffektiv pensjon og skape trygghet for sine kunder.

Banker med livs- og
pensjonsforsikringsselskap

Vi hjelper våre kunder med å samle alle forsikrings- og pensjonsavtaler i et og samme system. Med et bredt produkttilbud og en digitalisert kundedialog kan attraktive tilbud skapes.

Forvaltere med livs-
pensjonsforsikringsselskap

Vi gir våre kunder det viktige grunnlaget for pensjons- og forsikringstilbudet. Med Inca kan tjenester digitaliseres for å gi sluttkunden kontroll over sine investeringer og sin pensjonssparing

Livs- og pensjonsforsikringsselskap

Vi hjelper deg med å automatisere og digitalisere ulike virksomhetsprosesser slik at livs- og pensjonsforsikringsselskap kan levere kostnadseffektiv pensjon og skape trygghet for sine kunder.

Banker med livs- og
pensjonsforsikringsselskap

Vi hjelper våre kunder med å samle alle forsikrings- og pensjonsavtaler i et og samme system. Med et bredt produkttilbud og en digitalisert kundedialog kan attraktive tilbud skapes.

Forvaltere med livs-
pensjonsforsikringsselskap

Vi gir våre kunder det viktige grunnlaget for pensjons- og forsikringstilbudet. Med Inca kan tjenester digitaliseres for å gi sluttkunden kontroll over sine investeringer og sin pensjonssparing

previous arrow
next arrow
Slider
Livs- og pensjonsforsikringsselskap

Vi hjelper deg med å automatisere og digitalisere ulike virksomhetsprosesser slik at livs- og pensjonsforsikringsselskap kan levere kostnadseffektiv pensjon og skape trygghet for sine kunder.

Banker med livs- og
pensjonsforsikringsselskap

Vi hjelper våre kunder med å samle alle forsikrings- og pensjonsavtaler i et og samme system. Med et bredt produkttilbud og en digitalisert kundedialog kan attraktive tilbud skapes

Forvaltere med livs- pensjonsforsikringsselskap

Vi gir våre kunder det viktige grunnlaget for pensjons- og forsikringstilbudet. Med Inca kan tjenester digitaliseres for å gi sluttkunden kontroll over sine investeringer og sin pensjonssparing

previous arrow
next arrow
Slider

​Funksjonell oversikt

​Inca utvikles fortløpende i nært samarbeid med våre kunder og bransjen for å møte nye markedskrav. Inca tilbyr virksomhetsstøtte for dine kritiske forretningsprosesser- og tilbud.

Applikationsområden

Inca har god støtte for prosesser, funksjoner, produkter og integrasjoner for automatisering og mulighet til å digitalisere kundedialogen.
Vår oppdeling av applikasjonsområdene i Inca viser den funksjonalitet som kreves for å støtte og effektivisere liv- og pensjonsbransjens ulike aktører.

Salg

Inca har full støtte for distribusjon av forsikringsprodukter og pensjonsplaner. Ved å ta i bruk våre agentportaler kan man enkelt generere tilbud, endre tilbud og gjøre tilbudsberegninger.

Markedsføring

Rådgivning og salg

CRM

Forretningsstøtte

Strukturen i Inca gjør det er enkelt å administrere livsforsikringer, pensjonsplaner, gruppelivforsikringer og spareprodukter. Inca håndterer flere forvaltningsformer som tradisjonell forsikring, fondsforsikring og forsikringer med eksterne depoter. Tradisjonelle forsikringsprodukter og fondsforvaltning støttes og fullt ut av Inca.
Nye produkter kan raskt og effektivt lages i systemet ved å gjenbruke eksisterende produkter. Dette er en forutsetning for oppnå en effektiv administrasjon av nye tilbud til markedet. Inca kan også ta inn og integrere med eksterne produkter og presentere dette som et unikt tilbud til markedet med full transparens på avgifter og provisjoner.

Forretningsutvikling

Virksomhetsutvikling

IT administrasjon og IT drift

Administrasjon

Alle hendelser og transaksjoner som angår dine kunder personopplysninger, avtaler, sykdomstilfeller, ulykker, arbeidsevne, overlevelse og død håndteres i Inca.
Inca innhenter og sender informasjon til skattemyndighetene, betalingsformidlere, Norsk Pensjon og andre aktører i økosystemet rundt en person. Inca har støtte for administrasjon av ulike tilbud og produktversjoner, og full støtte for kundekommunikasjon uansett om det skjer digitalt via portaler, digipost, elektroniske formater eller via regulær post.

Kunder

Avtaler

Inn- og utbetaling

Provisjoner

Fond- og tradisjonell forvaltning

Risikobedømmelse

Oppgjør

Overlevelse og død

Sak

Gjensidig forsikring

Skatter og avgifter

Flyttehåndtering

Kontroll, styring og rapportering

I Inca kan flere juridiske enheter administreres samtidig slik at forsikringer innenfor samme konsernstruktur effektivt kan administreres. Dette betyr også at en rapportere ut i fra forskjellige krav som IORP II (som kommer) og Solvens II.
Inca har støtte for rapportering av finansielle og operative risikoer og regulatoriske oppdateringer. De siste årene har Itello samarbeidet med kundene om å utvikle og optimalisert tilpasninger til regelverk som Solvens II, FACTA, GDPR, IDD, MiFID, PRIIPs. Funksjonalitet for å møte regelverk som IORP II, IFRS etc utvikles kontinuerlig.
Å kunne ha alle forsikringene i ett og samme system gjør det enklere å ha intern styring og kontroll. Inca kan automatisere avstemming mellom hovedbok og ulike konto, noe som vil gi en mer effektiv månedsrapportering og ressursene i selskapene kan heller fokusere på å analysere enn å kontrollere data. I Inca gjør du oppfølging av selskapet, avstemming av eksterne konto mot hovedbok, avstemming av fondshandelslager, salg av fond innbetalte premier og utbetalinger

Oppfølging av forretningen

Økonomi og regnskap

Internkontroll

Riskikohåndtering

Myndighetsrapportering

Enterprise features

Kompleksiteten i forsikringsbransjen er stor og det stiller store krav til den leverandøren man velger. Itello har både forretnings og utviklingskompetanse for å kunne effektivisere administrasjonen som er spesiell for bransjen, og som behøves for å hjelpe bransjens aktører å transformere sin virksomhet og forberede seg på fremtiden.

Flere administrerende selskap

Komplett prosesstøtte

Inca produktstudio

Fremtidssikker

Retroaktivt

Flere språk og valutaer

Land tilpasning

Sikkerhet

BI & Analytics

Når dere har alle typer forsikringer i det samme systemet vil behovet for et eget Data Management system reduseres. Inca har en enhetlig nomenklatur for alle produkter og prosesser, noe som er med på å gjøre dataene konsistente.
Ved å administrere alle forsikring i Inca legger dere også til rette for konsistent rapportering. Ta i bruk Inca Data Mart og de visualiseringsverktøy som er best for dine brukere.

Inca Data Mart

Kuber

Excel

Visualiseringsverktøy

Dynamic Data Extration

Rapporter

Produkter

Strukturen i Inca gjør det mulig å administrere livsforsikringer, pensjonsplaner, gruppeforsikringer og produkter for langsiktig sparing. Inca håndterer flere forvaltningsformer som tradisjonell forsikring (reserve- & andelsbasert, med/uten garantier), fond og kobling til eksterne depoter. Inca har også støtte for forsikringsprodukter med både tradisjonell forvaltning og fondsforvaltning.
Nye produkttilbud implementeres raskt og kostnadseffektivt ved å gjenbruke eksisterende produkter . Det er en forutsetning for å oppnå en effektiv administrasjon av nye produkttilbud i markedet. Eksterne partneres produkter kan pakkes om til unike totaltilbud med full transparens av avgifter og provisjoner. Inca har støtte for bransjens premie- og avgiftsmodeller.

Individuelle forsikringsprodukter

• Kapitalforsikring
• Privat pensjonsforsikring (inkl. IPS, IPA, Pensjonskapitalbevis)
• Livsforsikring
• Forsikringsytelser f.eks. innskudds/premiefritak, dødelighetsarv ,dødsfallskapital osv.
• Uførepensjon
• Skadeforsikringer f.eks. kritisk sykdom, helseforsikring og ulykkesforsikring

Kollektive forsikringsprodukter

• Tjenestepensjonsplaner
• Anskaffet tjenestepensjon (f.eks. valgsentral)
• Lønn-/ bonusfraskrivelse (frivillige/obligatoriske)
• Gruppedekninger liv, ulykke, osv. (frivillige/ obligatoriske)

Rene spareprodukter

• IPS, individuell pensjonssparing (svensk)
• ISK, Investeringssparkonto (svensk)

Digitalisering

Inca er utviklet for å kunne integreres i din virksomhet og med liv- og pensjonsforsikringsbransjens ulike aktører samtidig som du skal kunne lage dine unike kundedialoger. De åpne grensesnittene gir muligheter for automatisering og digitalisering av bransjens spesifikke behov. Itello driver standardutviklingen i bransjen videre ved å lage standardiserte grensesnitt. Nå sist sammen med minPension og våre kunder for en felles uttaksplan for bedre pensjonsprognoser. Inca Connectivity Framework består av fire deler som har ulike formål og funksjoner. Itello vedlikeholder og videreutvikler disse.

Inca Web Services

Inca Integration Hub

Inca Integration Framework

Inca Portal Application Framework

Slider
Applikationsområden

Inca har god støtte for prosesser, funksjoner, produkter og integrasjoner for automatisering og mulighet til å digitalisere kundedialogen.
Vår oppdeling av applikasjonsområdene i Inca viser den funksjonalitet som kreves for å støtte og effektivisere liv- og pensjonsbransjens ulike aktører.

Salg

Inca har full støtte for distribusjon av forsikringsprodukter og pensjonsplaner. Ved å ta i bruk våre agentportaler kan man enkelt generere tilbud, endre tilbud og gjøre tilbudsberegninger.

Markedsføring

Rådgivning og salg

CRM

Forretningsstøtte

Strukturen i Inca gjør det er enkelt å administrere livsforsikringer, pensjonsplaner, gruppelivforsikringer og spareprodukter. Inca håndterer flere forvaltningsformer som tradisjonell forsikring, fondsforsikring og forsikringer med eksterne depoter. Tradisjonelle forsikringsprodukter og fondsforvaltning støttes og fullt ut av Inca.
Nye produkter kan raskt og effektivt lages i systemet ved å gjenbruke eksisterende produkter. Dette er en forutsetning for oppnå en effektiv administrasjon av nye tilbud til markedet. Inca kan også ta inn og integrere med eksterne produkter og presentere dette som et unikt tilbud til markedet med full transparens på avgifter og provisjoner.

Forretningsutvikling

Virksomhetsutvikling

IT administrasjon og IT drift

Administrasjon

Alle hendelser og transaksjoner som angår dine kunder personopplysninger, avtaler, sykdomstilfeller, ulykker, arbeidsevne, overlevelse og død håndteres i Inca.
Inca innhenter og sender informasjon til skattemyndighetene, betalingsformidlere, Norsk Pensjon og andre aktører i økosystemet rundt en person. Inca har støtte for administrasjon av ulike tilbud og produktversjoner, og full støtte for kundekommunikasjon uansett om det skjer digitalt via portaler, digipost, elektroniske formater eller via regulær post.

Kunder

Avtaler

Inn- og utbetaling

Provisjoner

Fond- og tradisjonell forvaltning

Risikobedømmelse

Oppgjør

Overlevelse og død

Sak

Gjensidig forsikring

Skatter og avgifter

Flyttehåndtering

Kontroll, styring og rapportering

I Inca kan flere juridiske enheter administreres samtidig slik at forsikringer innenfor samme konsernstruktur effektivt kan administreres. Dette betyr også at en rapportere ut i fra forskjellige krav som IORP II (som kommer) og Solvens II.
Inca har støtte for rapportering av finansielle og operative risikoer og regulatoriske oppdateringer. De siste årene har Itello samarbeidet med kundene om å utvikle og optimalisert tilpasninger til regelverk som Solvens II, FACTA, GDPR, IDD, MiFID, PRIIPs. Funksjonalitet for å møte regelverk som IORP II, IFRS etc utvikles kontinuerlig.
Å kunne ha alle forsikringene i ett og samme system gjør det enklere å ha intern styring og kontroll. Inca kan automatisere avstemming mellom hovedbok og ulike konto, noe som vil gi en mer effektiv månedsrapportering og ressursene i selskapene kan heller fokusere på å analysere enn å kontrollere data. I Inca gjør du oppfølging av selskapet, avstemming av eksterne konto mot hovedbok, avstemming av fondshandelslager, salg av fond innbetalte premier og utbetalinger

Oppfølging av forretningen

Økonomi og regnskap

Internkontroll

Riskikohåndtering

Myndighetsrapportering

Enterprise features

Kompleksiteten i forsikringsbransjen er stor og det stiller store krav til den leverandøren man velger. Itello har både forretnings og utviklingskompetanse for å kunne effektivisere administrasjonen som er spesiell for bransjen, og som behøves for å hjelpe bransjens aktører å transformere sin virksomhet og forberede seg på fremtiden.

Flere administrerende selskap

Komplett prosesstøtte

Inca produktstudio

Fremtidssikker

Retroaktivt

Flere språk og valutaer

Land tilpasning

Sikkerhet

BI & Analytics

Når dere har alle typer forsikringer i det samme systemet vil behovet for et eget Data Management system reduseres. Inca har en enhetlig nomenklatur for alle produkter og prosesser, noe som er med på å gjøre dataene konsistente.
Ved å administrere alle forsikring i Inca legger dere også til rette for konsistent rapportering. Ta i bruk Inca Data Mart og de visualiseringsverktøy som er best for dine brukere.

Inca Data Mart

Kuber

Excel

Visualiseringsverktøy

Dynamic Data Extration

Rapporter

Produkter
Individuelle forsikringsprodukter
Kollektive forsikringsprodukter

Strukturen i Inca gjør det mulig å administrere livsforsikringer, pensjonsplaner, gruppeforsikringer og produkter for langsiktig sparing. Inca håndterer flere forvaltningsformer som tradisjonell forsikring (reserve- & andelsbasert, med/uten garantier), fond og kobling til eksterne depoter. Inca har også støtte for forsikringsprodukter med både tradisjonell forvaltning og fondsforvaltning.
Nye produkttilbud implementeres raskt og kostnadseffektivt ved å gjenbruke eksisterende produkter . Det er en forutsetning for å oppnå en effektiv administrasjon av nye produkttilbud i markedet. Eksterne partneres produkter kan pakkes om til unike totaltilbud med full transparens av avgifter og provisjoner. Inca har støtte for bransjens premie- og avgiftsmodeller.

• IPS, individuell pensjonssparing (svensk)
• ISK, Investeringssparkonto (svensk)

• Tjenestepensjonsplaner
• Anskaffet tjenestepensjon (f.eks. valgsentral)
• Lønn-/ bonusfraskrivelse (frivillige/obligatoriske)
• Gruppedekninger liv, ulykke, osv. (frivillige/ obligatoriske)

Rene spareprodukter

• Investeringssparkonto (ISK)
• Individuellt pensionssparande (IPS)

Digitalisering

Inca er utviklet for å kunne integreres i din virksomhet og med liv- og pensjonsforsikringsbransjens ulike aktører samtidig som du skal kunne lage dine unike kundedialoger. De åpne grensesnittene gir muligheter for automatisering og digitalisering av bransjens spesifikke behov. Itello driver standardutviklingen i bransjen videre ved å lage standardiserte grensesnitt. Nå sist sammen med minPension og våre kunder for en felles uttaksplan for bedre pensjonsprognoser. Inca Connectivity Framework består av fire deler som har ulike formål og funksjoner. Itello vedlikeholder og videreutvikler disse.

Inca Web Services

Inca Integration Hub

Inca Integration Framework

Inca Portal Application Framework

Slider

​Ta kontakt og vi forteller deg mer!

Kontakt oss
+47 92 682 400

Itello AB
Apotekergaten 10B
0180 Oslo