Integrasjoner

 

Våre kunder jobber i en veldig kompleks verden med mange ulike aktører og stadig informasjonsutveksling. Kravene til sikkerhet og bransjestandarder er store. Vi leverer derfor et stort antall bransjeintegrasjoner for våre kunder. Vi sikrer også at disse integrasjonene fungerer i kommende releaser eller ved endringer i bransjestandarder

Eksempler på integrasjoner er:

Dessuten integrerer vi våre løsninger med mange ulike andre standardløsninger på markedet, f.eks.:

· Økonomisystem: f.eks. Unit4 (Agresso), Navision, Raindance, SAP, Visma
· CRM-system: f.eks. Salesforce.com, Microsoft CRM
· Arkiv-, Dokument- och Utskriftshantering: f.eks. OpenText, Papyrus, IBM OnDemand
· Integrationsplattformar: IBM Websphere
· Rådgivning: Visi
· DataWarehouse & Analytics: Qlickview, SAS Institute, MoSes by WillisTowersWatson

Du kan dessuten integrere dine egenutviklede applikasjoner og andre mindre applikasjoner med våre produkter på flere ulike måter. I Inca finnes nærmere 500 webservices som du kan bruke i f.eks. i portaler for kunder, partnere eller medarbeidere for å skape nettopp dine dialoger i ditt brukergrensesnitt.

Les mer om vår plattform for smart integrasjon for å møte digitaliseringen Business Logic Integrator