Itello Live – No

Itello har med sin teknologi forandret de nordiske spillereglene for livs- og pensjonsforsikringsbransjen

Nå tar vi neste steg
Slider

Itello Live kompletterer produktlisensen med
en heldekkende leveranse som gir kunden bedre forutseteninger for
å fokusere på forretningsnytten

Garantert tilgjengelighet
SLA 99,9%, 24/7 på applikasjonsnivå

Garanterte prestasjoner
Av versjonsoppgraderinger og endret konfigurasjon

Kostnadskontroll
Installasjonstjenester med et utnyttelsesgradbasert betalingsmodell som følger deres forretning

Sky-tjenester
Kostnadseffektivt, høyeste tilgjengelige sikkerhet, total redundans og ikke minst tilgang til de seneste tekniske innovasjonene

Itello Live gir kundene en høyere grad av standardisering og kostnadskontroll gjennom at f.eks. installasjon av miljøer og applikasjonstest inngår i tjenesten.

Inca som tjeneste svarer optimalt på de regulatoriske kravene som følger utlagt virksomhet – outsourcing – gjennom å være spesielt relevant.

Tjenesten er spesifikt egnet og tilpasset for å være IT-støtte for livs- og pensjonsforsikringsbransjen.

Gjennom tjenesten levererer vi skalafordeler og fleksibilitet som støtte for kundens virksomhet slik at nye releaser og konfigurasjonsendringer enkelt kan budsjetteres.

SaaS: What a difference two years makes

Før tilretteleggingen av Itello Live så vi på flere rapporter om SaaS og skytjenester for forsikrignsbransjen. En av de fremste var Celents rapport “Insurers Views on adoption”. I likhet med samtlige rapporter på temaet så påviser Celents rapport tydlige trender i forsikringselskapenes syn på SaaS og skytjenester

Få tilgang til rapporten

Kontakt oss

+46 8 4109 4000