Våre tjenester

Itello AB tilbyr produkter og løsninger med sikte på å automatisere og digitalisere ulike forretnings- og virksomhetsprosesser hos kundene. For å hjelpe kundene å optimalt utnytte produktene tilbyr også Itello AB tjenester som forener bred virksomhetskunnskap med dyp IT- kompetanse. Erfaringene viser at den kombinerte kunnskapen er nødvendig for å gi den aller beste veiledningen.

Itello AB har en omfattende tjenestekatalog med mange ulike typer av tjenester, både for utvikling av forretningen, virksomheten eller IT- bruken samt for å støtte den løpende virksomheten og IT- produksjonen. Vi gjør alt fra større implementasjonsprosjekter til flere ulike typer av mindre ekspert- oppdrag eller løpende forvaltningsoppdrag. Vi anvender velprøvde metoder og verktøy tilpasset til kundens virkelighet.