Implementering av Inca

 

Vi har lang erfaring fra flere implementasjonsprosjekt av Inca hos de ulike aktørene på det nordiske pensjons- og livsforsikringsmarkedet. Iblant har det vært veldig omfattende prosjekt og iblant raske, mindre prosjekt- uansett har vi sammen med kundene alltid lykkes med implementasjonsprosjektene!

Itello AB har en velprøvd implementasjonsmetode som inneholder forslag på sjekklister og maler for samtidige aktiviteter og leveranser gjennom hele prosjektet. Disse tilpasses dine eksisterende maler og metode for å dokumentere.

Våre applikasjonskonsulenter vet hvordan man planlegger og driver implementasjonsprosjekter i alle faser for samtlige roller. Vi viser hvilke aktiviteter som er nødvendig, hvordan de ulike leveransene ser ut og skapes samt hvordan man skaper en produktiv lagånd sammen med din organisasjon for å få transparens og maksimal fremdrift.

Vi arbeider iterativt i hver eneste fase
Vi tenker og arbeider iterativt i hver fase sammen med ditt personale og samkjører din IT-organisasjon/ leverandør samt vår egen utviklingsorganisasjon ved behov. I mindre prosjekt kan vi også ha en helt agile arbeidsmetode der det er hensiktsmessig.

Prosjektene ledes av våre erfarne prosjektledere som rapporterer til din styringsgruppe.

Vil du vite mer? Kontakt oss for å vite mer om vårt tjenestetilbud.