Migrering

 

Hver migrering er unik. Våre konsulenter har stor erfaring med migrering hos flere kunder og tilpasser ulike tilnærminger avhengig av situasjon og ambisjon. Med hjelp av velutviklede metoder og verktøy velger vi strategi ut fra vårt grunnleggende syn, å tilføre maksimal nytte for kunden.

Vi har migrert alt fra noen tusen til flere millioner forsikringsavtaler – og tjenestepensjonsplaner. Vi kan håndtere migrering i forbindelse med nyproduksjonstart eller oppdelt over tid. Det kan også handle om kontinuerlig migrering som gjennomføres løpende, parallelt med pågående produksjonsdrift av eksisterende system og som må skje helt sømløst der kundene f.eks. i nettbank og kontor ikke engang merker konsekvensene av systembytte.

Migrering skjer alltid i en prosess med flere kontrollerte steg.
Hvor mye av din historikk du vil ha med inn i de nye systemene avgjør du selv, vi kan håndtere alt fra tidenes begynnelse om du ønsker så men oftest finner man et passende brytetidspunkt. Det har til og med hendt at våre migreringsprosjekt ble nominert til Årets IT-prosjekt i Sverige! Noe vi er veldig stolte av og viser vår evne til å gjennomføre et vellykket migreringsprosjekt.

Vil du vite mer? Kontakt oss for å vite mer om vårt tjenestetilbud.

Les mer: Swedbank – endelig alle forsikringer i samme system!