Support- og driftstjenester

 Ingen ting slår tilgang til eksperter når man støter på problemer.
For oss på Itello AB innebærer det at du som kunde har et kontaktpunkt for dine behov.

Våre systemspesialister
Våre systemspesialister elsker problemløsning og er selvsagt eksperter på våre produkter men har også virksomhetskunnskap og bred teknologikompetanse.
En stadig mer oppkoblet omverden med økte forventninger på transparens der stadig mer kan digitaliseres og presenteres for sluttbrukeren medfører økt behov for stabile system og kontroll på eventuelle avvik.
Vår support omfatter selvsagt feilanalyse og korrigering av feil i våre produkter, men vi tilbyr også et flere tjenester rundt installasjon i test- og produksjonsmiljøer, applikasjonsovervåkning og teknologistøtte i form av oppdrag for håndtering vedørende kundens systemmiljø/er.

Support- og driftstjenester:
- Datakonsistenskontroll
- Installasjon av Itellos produkter
- Prestasjonsoptimering
- Teknologistøtte

Vil du vite mer? Kontakt oss for å vite mer om vårt tjenestetilbud.