Testtjenester

 

Alle vet att kvalitet er viktig. For oss på Itello innebærer det alt fra at vi kvalitetssikrer i alle steg i våre agile systemutvikling til at vi støtter våre kunder under deres akseptansetest.
Våre testspesialister brenner for test og har med sin kombinasjon av virksomhetskunnskap, testmetodikk og teknologi en unik kompetansemix for vår bransje.
En omverden med økte forventninger på raskere leveransesykluser, transparens og kostnadspress medfører økt behov for testeffektivisering.
Vi møter det med et strukturert arbeidssett med riskbaserte tester som utgår fra virksomhetens behov. Ettersom alt vi gjør preges av langsiktighet er også gjenbruk selvsagt i våre tester.Vi ser på test ut fra et helhetsperspektiv. Vi vet at man behøver gjennomføre ulike testtyper i alle ulike faser og nivåer av implementasjonsprosjekt, forvaltning, produktutvikling og akseptanse. Vi vet også hvilke testteknikker som passer best innen respektive testnivå. Hva som skal testes og på hvilken måte i respektive faser.For å gi god støtte gjennom alt testarbeide tilbyr vi et flere tjenester:

Testtjenester:
–       Fremskaffe testdata
–       Testautomatisering
–       Teststøtte
–       Testledelse
–       Testere på plass hos kunde
–       Produkttilpassede testverktøy
–       Håndtering av testmiljøerVil du vite mer? Kontakt oss for å vite mer om vårt tjenestetilbud.

Les mer om testautomatiseringsprosjektet, som ble nominert til Årets trofé