Sthlm Fintech Week 2019 - Insurtech Seminars

I onsdags (13/2) var Insurtech på agendan under Sthlm Fintech Week. Detta är vår sammanfattning av dagen.

Det nordiska ekosystemet inom liv och pension är på stark frammarsch. Frågan är dock inte längre om försäkringsbolagen ska använda sig av ny teknologi, utan hur den kan användas för ett affärsmässigt försprång. För att överleva i den snabba utvecklingen blir proaktivt arbete, samarbeten, kundrelevans och kompetenssäkring avgörande. Detta är några av de slutsatser vi drar från Insurtech 2019. 

Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider

Ta del av talarnas presentationer!

Ladda ner presentationerna

Utvecklingen av det nordiska ekosystemet

Michal Gromek, ledande expert inom Insurtech, tryckte på frammarschen av det nordiska ekosystemet inom liv och pension. De senaste åren har fintechbolagen fått mycket uppmärksamhet, däribland Klarna och Izettle som vill utmana storbankerna. Nu menar han att blickarna vänds mer och mer mot Insurtech och dess växande ekosystem som väntas få stor inverkan på försäkringsbranschen. Teknikutvecklingen är enorm och det finns hög aktivitet i branschen med växande investeringar, framförallt i Sverige, för att kundmötet ska förbättras och mer situations- och beteendebaserade försäkringar ska kunna erbjudas. 

Michal lyfte vidare fram att till skillnad från vad många kan tro arbetar ingen i åldern 25-30 år inom Insurtech.  Alla Insurtechföretag är startade av män (ca 97 %) med en medelålder på 54 år. Han menar att det krävs kunskap och erfarenhet att arbeta inom Insurtech då det är komplext.  

Det handlar inte längre om, utan hur försäkringsbolag och Insurtechföretag kan samarbeta framgångsrikt. För att få en bredare förståelse och djupare inblick i det nordiska ekosystemet kring Insurtech är den första Nordic Insurtech Review (framtagen av Michal Gromek, Henrik Allert och Matt Broniarek) under pågående arbete och publiceras inom kort. Den slutgiltiga versionen kommer att omfatta fler trender och insikter om ämnet. 

Foto: Mikael André, Itello

Insurance 4.0

Vår egen Henrik Allert, Head of digital solutions, lyfte fram att försäkringsbranschen rör sig, som alla andra branscher, mot Industri 4.0.
Vi lever i en spännande tid och mängder med möjligheter väntar, men för att vara konkurrenskraftig måste bolagen satsa än mer på kundfokuserade och data-drivna organisationer. De etablerade branschaktörerna har inte bredden att själva täcka upp för alla framtida scenarios. Så för att nå framgång gäller det att förstå ekosystemet och ha koll på befintliga Insurtechaktörer för framtida samarbeten och kompetenssäkring.

Henrik tryckte på att det gäller att lära sig att hantera  och använda all mängd data på ett smart sätt. Machine Learning, AI, jobba med automatisering för att nå nya kunder, bli mer relevanta för sina kunder samt utveckla en kontinuerlig dialog med dem. Dessutom måste försäkringsbranschen leva upp till nya krav och regelverk som dessutom ger kunderna allt större kontroll över den information som finns. Det har redan hänt inom bankvärlden och samma fenomen kommer att uppstå inom försäkringsbranschen där förtroende och transparens blir viktiga nyckelord i framtiden.  

Se hela presentationen! (video)

Vägen till en komplett digital aktör

Kristin Lindmark på SPP, som är en del av Storebrand group, berättade om SPPs stora förändrings- och digitaliseringsresa med att ersätta oflexibla och föråldrade IT-system med en modern och standardiserad plattform. Genom migrering av existerande försäkringar till en gemensam modern IT-plattform fick SPP tillgång till integrationer och automatiserade processer och de allra bästa förutsättningarna för att bygga framtidens affärer.

SPP skapar idag effektiva digitala dialoger med såväl förmedlare, företags- och privatkunder som effektiva integrationer med samarbetspartners. Idag är de rustade att stötta såväl dagens som framtida affärer. Med ett komplett digitalt erbjudande har SPP tagit ett stort steg för att förflytta sin verksamhet från industri 3.0 till industri 4.0 genom en stark kombination av kundfokus, processeffektivisering och innovativ tillämpning av digital teknologi.

Itello är stolta över att som strategisk partner till SPP kunna erbjuda marknadens bästa IT-plattform och genom detta möjliggöra SPPs aggressiva digitala förflyttning som en av branschens mest innovativa aktörer. Med ett komplett digitalt erbjudande har SPP tagit ett stort steg för att förflytta sin verksamhet från industri 3.0 till industri 4.0. 

Henrik Allert,

Head of Digital Solutions, Itello.  

Trender inom pensionsmarknaden

Anders Lundström, Min pension, pratade om trender inom pensionsbranschen och dess framtid. Sverige står inför en del utmaningar för att säkerställa ett fortsatt hållbart pensionssystem. Olika samhällstrender som till exempel ökad medellivslängd, förlängd studietid och senare inträde i arbetslivet har skapat problem för pensionssystemen. Utvecklingen mot hållbara pensioner var en aktuell fråga under Insurtech. Nedan listar vi övriga trender som Anders diskuterade kring: 

  • Ökat behov av pensionssparande
  • Hållbarhet
  • Transparens
  • Fler regelverk
  • Lägre avgifter
  • Förändring i värdekedjan

En unik resa och partnerskap

Lalle Bertland Zlatanovski, Product owner på Fortnox, berättade om bolagets unika utvecklingsresa. Redan 2001 såg företaget möjligheterna i molnet och såg till att det första webbaserade bokföringsprogrammet till småföretagare lanserades på den svenska marknaden. Sedan dess har nya program utvecklats i Fortnox produktportfölj och idag finns en mängd användarvänliga program som hjälper småföretagare att hålla ordning och reda. 

Då Fortnox vill fortsätta att leverera mervärde till sina kunder och hjälpa till att förenkla deras vardag, erbjuder de sedan 2018 även försäkringstjänster. Det är ingen hemlighet att arbetssituationen är pressad för många småföretagare och att en stor andel står helt utan försäkring. Numer hjälper därför Fortnox sina kunder att forma försäkringspaket utifrån behov, medan deras partners levererar själva innehållet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nyckeln till bolagets framgång är molnet, partnerkskap, integrationer och öppna API:er.

Ladda ner presentationernaTrophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant part of their business and digitalization strategy and the overall confidence in the public cloud has been growing rapidly.
Cloud financial services – risk or opportunity?
More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant part of their business and digitalization strategy and the overall confidence in the public cloud has been growing rapidly.
  • February 18, 2019