Celents PAS-rapport 2019 – Itello befäster sin position i Norden

Celent presenterade nyligen en rapport där man sammanställde granskningen av 37 europeiska leverantörer av Policy Administration System – PAS. Itello är den enda leverantören från de nordiska länderna och en av få som uppfyller kraven i 2017 och 2019 års rapporter.

Försäkringsanalysföretaget Celent utför sin analys av europeiska PAS-leverantörer halvårsvis. Av 37 leverantörer, varav många endast riktar in sig på den lokala marknaden, är Itello den enda leverantören i rapporten som tar upp specifika marknadsegenskaper som gäller för den nordiska pensionsmarknaden. Celent erkänner Itello och våra fortsatta investeringar för att framgångsrikt utöka vår kundbas i Skandinavien. Det är mycket tack vare vårt gedigna arbete inom tjänstepension, som tillhandahålls av arbetsgivaren.

Besök celent.com för mer information.

Inca tillhandahåller bra funktioner när det gäller konfiguration av arbetsflöden, produkter och affärsregler. Det erbjuder stöd för gruppavtal, och gränssnittet och funktionerna har en väl genomtänkt utformning.

Celent EMEA Policy Administration Systems 2019

Bästa kundbetyg för implementering skapar förtroende

Bland de leverantörer som granskats i rapporten rankas Itello högst av kunderna för våra implementerings- och migreringsmetoder. Kunderna fick svara på frågor inom specifika områden som bland annat lyhördhet, projektledning, implementering genomförd i tid och inom budget samt kunskap om kundens verksamhet.

Bland de ledande leverantörerna i både den här rapporten och i en liknande – Gartner Magic Quadrant for PAS in Europe 2019 - rankas Itello högst i kategorin "Implementering" och är den enda leverantören i Norden. Den mycket uppskattade implementeringsmetoden skapar förtroende hos våra kunder att migrera från flera äldre system. Med den strategin uppnår de alla fördelar som är knutna till konsolideringen av en modern PAS-applikation väl integrerad med ekosystemet i den nordiska pensionsindustrin.

Sex lanseringar per år driver digitala projekt och gör det lättare att följa ny lagstiftning

De senaste åren har Itello stöttat våra kunders migration från ett antal skräddarsydda gamla system i allt snabbare takt och vi har systematiskt byggt upp nya kapaciteter. Integrationer för effektiv automatisering av olika processer i pensionshanteringen som sänker kostnaderna och förkortar svarstiden har startat en förändringsprocess från flera anpassade äldre system till Itellos moderna applikation för administration av försäkringsbrev.

Genom att våra kunder får tillgång till nya funktioner i flera releaser årligen, kan de testa de nya funktionerna och lära sig allt om integrationerna mycket tidigare och ge återkoppling inför utvecklingen av nästa release. De sex releaserna erbjuder nya funktioner av bättre kvalitet och släpps till förmån för våra kunder.

Här är några exempel på nya funktioner som lanserades 2019:

  • Uppdatering av implementeringen av GDPR och IDD.
  • Inca Migration Toolkit som gör att omvandlingen från skräddarsydda system till Inca går snabbare.
  • Dokumentkommunikation som ökar kundens engagemang och tillfredsställelse.
  • Försäljningsdistributionen blev digital och är nu en s.k. Straight Through Process.
  • Förbättrade uppkopplingsmöjligheter för att möjliggöra och påskynda olika digitaliseringsinitiativ.
  • Uppkopplingsmöjlighet till Morningstar som ökar effektiviteten och hjälper kunden att uppfylla lagstiftningen.

Further reading

SPP’s 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core

2015 påbörjade SPP sin stora automatisering och digitaliseringsresa med att ersätta en fragmenterad IT-plattform med flertalet äldre och oflexibla IT-system med Inca. Under våren genomfördes den 8:e migreringen, vilket var den hittills största flytten av försäkringsbestånd till Inca.

Läs mer

Launch of the Nordic Insurtech Report

As a result of Stockholm Fintech Week the Nordic Insurtech Report is released today. Co-authored by Itello’s Head of digital solutions, Henrik Allert.

Läs mer

Premiär för SPPs helt digitala tjänstepensionserbjudande

Med SPPs digitala tjänstepensionserbjudande möjliggör de en fullt ut digital säljprocess där kunden erbjuds snabb och smidig betjäning med digital signering.

Läs mer

Itello Insights

  • January 21, 2020