Årets trofé 2019! De nominerade är...

Varje år vill vi på Itello uppmärksamma kundprojekt som skapat stor affärsnytta för våra kunder. Detta gör vi genom utmärkelsen Årets trofé där vi även hyllar personer hos våra kunder som har bidragit till projektens framgångsrika resultat. I år har vi nominerat spännande projekt från SPP och Swedbank. Vinnaren kommer att presenteras under maj månad 2020.

Itellos Nomineringskommitté har utvärderat de projekt som genomförts tillsammans med våra kunder under 2019. Kriterierna för att projekten ska kunna nomineras är att de har skapat ett stort värde för våra kunder, gett positiva ekonomiska effekter samt satts i produktion eller genomförts under 2019. I år hade vi många kundprojekt att välja bland där vårt affärssystem Inca skapat effektivare administrativa processer, sänkt kostnader och höjt kvalitén för våra kunder.

De nominerade projekten:


Digitalt tjänstepensionserbjudande

Livförsäkringsbranschen kännetecknas idag av snabb digital transformation och ständigt föränderliga kundbeteenden och kundkrav. Vi ser en spännande förändring i branschen där SPP med support av Itello tagit ledningen i digitaliseringsracet genom att bli den naturliga hubben i det svenska ekosystemet inom livförsäkring och pension.

Som kvitto på sitt digitala försprång utsågs SPP under CIO Awards 2019 till vinnare av Årets digitala projekt för sitt digitala tjänstepensionserbjudande. Med SPPs digitala tjänstepensionserbjudande, som varken kräver penna eller papper, möjliggör de en fullt ut digital säljprocess där kunden erbjuds snabb, smidig och effektiv betjäning med digital signering.

SPP nomineras till Årets trofé för att de ständigt utvecklar sitt ledande digitala erbjudande i syfte att leverera konkurrenskraftig kundnytta och konkret bidrar till försäljningsutvecklingen i Sverige. Under 2019 växte SPPs nyförsäljning med 23,5 procent – detta i en marknad som växer omkring 2 procent årligen.

Årsbesked XML 2019

Diskussioner om att påbörja en lösning med XML som utdataval för Swedbank har pågått under många år. Detta projekt har därför varit ett viktigt steg i digitaliseringsresan och blivit något utav ett prestigeprojekt internt hos Swedbank.

Swedbank har visat på stort mod när man beslutade sig för att bryta en fungerande, men tungförvaltad, utdatalösning. Därmed inledde Swedbank sin förändringsresa med den utskrift – årsbeskedet – som är det enskilt största utskick man har (historiskt har det gått ut till över 1.2 miljoner slutkunder, från Inca, koncentrerat under en väldigt kort tidsperiod).

Projektet har möjliggjort ett större internt ägarskap hos Swedbank för sin utdata och man har tagit steget mot visionen om en mer modern utdatalösning för framtiden. Swedbank kan med detta lyckade projekt visa internt att man är redo att gå vidare till dels andra utskrifter, men även att man har kraften att jobba bort andra lösningar som inte är standard. För detta, samt för deras mod att våga bryta upp fungerande kundunika lösningar, har Swedbank nominerats till Årets trofé. 
  • March 25, 2020